Wnioski o dotacje z PUP do 31 stycznia 2021 r.

19 grudnia 2020 r. w Powiatowych Urzędach Pracy rozpoczął się nabór na dotacje w ramach Traczy 6.0. Mikro i mali przedsiębiorcy, których działalność określona jest odpowiednimi kodami PKD, mogą starać się o bezzwrotną dotację w wysokości 5 tys. zł. Dotacja może zostać wykorzystana na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

polskie złote PLN

Dotacje może otrzymać przedsiębiorca, który:

  • na 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności,
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;
  • nie miał zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Warunki muszą być spełnione jednocześnie. Dotacja będzie bezzwrotna poda warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez kolejne 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2020 r.

PIT

Powiązane artykuły