Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W projekcie ustawy o nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów. Wprowadzaną w ten sposób zmianą, Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć grono podatników, które będzie mogło skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od stycznia 2021 roku.

kobieta

Zgodnie z nowelizacją projektu do grupy wolnych zawodów zaliczani będą: lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, inżynierowie budowlani, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi oraz nauczyciele w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Grono wolnych zawodów zostanie poszerzone głównie o przedstawicieli zawodów prawniczych, jak adwokaci czy notariusze, ale również księgowi i biegli rewidenci.

Dodatkowo w przypadku wolnych zawodów przewiduje się zmniejszenie stawki ryczałtu z 20% do 17%, a proponowane zmiany na celu mają zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bowiem obecnie większość podatników wykonujących wolne zawody decyduje się na opodatkowanie podatkiem liniowym 19%.

PIT

Powiązane artykuły