Zmiana formy opodatkowania w 2018 r.

Ważna informacja dla podatników. Zobacz jak zmienią się zasady rozliczania podatku dochodowego w nadchodzącym roku.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą opłacać zaliczki na podatek dochodowy:

  • według skali podatkowej 18% i 32% (po przekroczeniu progu 85.528zł)
  • w formie zryczałtowanego podatku dochodowego
  • według stawki liniowej 19% (niezależnie od wysokości dochodów)

Co do zasady, wybraną formę opodatkowana stosuje się w kolejnych latach. Jeśli wystąpią okoliczności wymagające jej zmianę, można tego dokonać jedynie raz w roku, do 20 stycznia. W 2018 roku termin ten mija 22 stycznia 2018.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą w bardzo łatwy sposób zmienić formę opodatkowania we wniosku CEIDG-1: osobiście lub elektronicznie. Przy czym złożenie elektronicznego wniosku wymaga posiadane konta na platformie epuap.

PIT

Powiązane artykuły