Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 roku rośnie płaca minimalna do poziomu 2100zł brutto. W praktyce oznacza to, że pracownik otrzyma co najmniej ok. 1530zł „na rękę”.

ulga prorodzinna

Pracownicy zatrudnieni na część etatu także otrzymają podwyżkę. W zależności od wymiaru etatu:

  • ½ etatu – min. 1050zł brutto
  • ¼ etatu – min. 525 zł brutto
  • 1/8 etatu – min. 262,50 brutto

To już kolejna podwyżka płac. Minimalne wynagrodzenie dotyczy tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli chodzi o zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie) minimalna stawka za każdą przepracowaną godzinę wynosić będzie 13,70zł brutto. Nie ma od tego żadnych wyjątków.

Do płacy minimalnej nie wlicza się:

  • dodatku za pracę w godzinach nocnych
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
  • wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy
  • odprawy emerytalno-rentowej
  • nagród jubileuszowych

Każdy pracodawca, który nie dostosuje się do nowych przepisów narusza prawa pracownicze, a co za tym idzie, naraża się na bardzo wysokie kary – od 1 tys. do nawet 30 tys. zł.

PIT

Powiązane artykuły