Administracja kadr i płac w praktyce

audyt

Administracja kadr i płac w praktyce Administracja kadr i płac to niezbędna w każdej, mniejszej lub większej, firmie sfera zarządzania personelem, która odpowiada za poprawne naliczenia płac, rozliczenia podatkowe PIT, składki ZUS, obsługę PPK, oraz tworzenie i utrzymywanie akt pracowniczych w formie wymaganej przez prawo pracy.Dział kadr i płac czuwa nad tym, aby przepisy prawa pracy były skrupulatnie przestrzegane, zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, dzięki czemu możemy mieć pewność, że nie będzie dochodzić do żadnych nadużyć, a kultura pracy zachowa niezmiennie wysoki poziom. Administracja kadr i płac w praktyce

Dlatego administrowanie kadrami jest tak ważne, bez tego nie ma dobrego zarządzania przedsiębiorstwem. Mając dobrego dostawcę usług kadrowo-płacowych dział HR może się skoncentrować na miękkich aspektach HR, rekrutacji, ocenach pracowniczych czy choćby działaniach związanych z employer brandingiem.

Jak wygląda administrowanie kadrami i płacami?

Zakres czynności wchodzących w skład administrowania kadrami i płacami obejmuje między innymi: prowadzenie i aktualizowanie akt personalnych, sporządzanie i rozwiązywanie umów, naliczanie wynagrodzeń i świadczeń niepieniężnych, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP oraz stałe monitorowanie absencji, limitów urlopowych, zwolnień chorobowych itp. Ponieważ administracja kadr obejmuje szerokie spektrum obowiązków, częściowo związanych także z księgowością, specjaliści ds. administracji kadrowej muszą posiadać obszerną wiedzę nie tylko z zakresu prawa pracy, ale też ubezpieczeń społecznych, rachunkowości i podatków.

Jakie są zalety outsourcingu kadr i płac?

Administracja kadr i płac w firmie może mieć formę wewnętrzną lub zewnętrzną. W pierwszym przypadku konieczne jest stworzenie w obrębie organizacji działu kadr i płac, budowa niezbędnej infrastruktury (biura i ich wyposażenie, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje itd.) oraz zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nie zawsze się to opłaca, dlatego niektóre firmy decydują się na zewnętrzną administrację kadr i płąc, czyli oddelegowanie obowiązków związanych z naliczaniem płac zewnętrznemu podmiotowi. Nazywa się to outsourcingiem kadrowo-płacowymi jest praktycznym rozwiązaniem, po które sięga coraz większa liczba przedsiębiorców. Usługi takiego outsourcingu oferuje między innymi bpion.pl. Specjaliści w BPiON są światowej klasy ekspertami w dziedzinie administracji kadr i płac, którzy na co dzień naliczają płące dla globalnych korporacji.

PIT

Powiązane artykuły