Koszty pracy zdalnej obciążają pracowników

Grupa Grant Thornton przeprowadziła badanie dotyczące kosztów pracy zdalnej. Z wyników badań wynika, że 80% pracowników ma poczucie, że zostali sami z opłacaniem kosztów pracy zdalnej. Przedsiębiorcy ułatwiają pracę zdalną jedynie pod względem dostarczania sprzętu technicznego i biurowego.

praca zdalna podczas covid-19

Jak możemy dowiedzieć się z badania:

1. 20,8% ankietowanych odpowiedziało „nie” na pytanie: „Czy pracodawca oferuje wsparcie techniczno-organizacyjne?”;

2. 60,4% respondentów wskazało, że pracodawca oferuje sprzęt techniczny, a 39,6% – sprzęt biurowy;

3. 21,2% badanych odpowiedziało, że otrzymało dodatkowe narzędzia pracy;

4. 79,9% znało, że ich firma nie partycypuje w kosztach home office;

5. 6,4% odparło, że oferuje nieodpłatny serwis techniczny;

6. 3,9% odpowiedziało, że dofinansowuje zakup sprzętu biurowego;

7. 2,8% dostęp do dodatkowych szkoleń;

8. 2,4% trzymuje ekwiwalent pieniężny.

„Wsparcie w tym zakresie występuje incydentalnie, jako wyraz dobrej woli pracodawców – co nie dziwi, skoro aktualne przepisy nadal nie uregulowały m.in. kwestii ewentualnego wypłacania zdalnym pracownikom ekwiwalentu pieniężnego” – czytamy w komentarzu do badania.

PIT

Powiązane artykuły