Dolnośląski Urząd Skarbowy

Adres Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego

ul. Żmigrodzka 141
51-130 Wrocław

Godziny otwarcia Dolnośląskiego US:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 71 3236800
fax. 71 3236805

Dolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław
Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu (fot. Google)

e-mail

us0271@ds.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 19 1010 1674 0009 5422 2100 0000
VAT – 66 1010 1674 0009 5422 2200 0000
PIT – 16 1010 1674 0009 5422 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
10 1010 1674 0009 5422 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
31 1010 0055 0200 2710 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu obejmuje swoim zasięgiem obszar całego województwa dolnośląskiego, w zakresie określonych kategorii podatników zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych art. 5 ust. 9b (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1267 ze zm.)

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Rozliczenie CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych należy złożyć na druku CIT-8 w siedzibie urzędu skarbowego w terminie do 31 marca. Zeznanie podatkowe dotyczy uzyskanych dochód w poprzednim roku podatkowym. CIT-8 jest podatkiem obowiązującym dochody uzyskane przez przedsiębiorstwa i spółki. CIT to podatek bezpośredni co znaczy, że podatnik reguluje go bezpośrednio z Urzędem Skarbowym. Przedsiębiorca przy rozliczaniu CIT-u może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jednocześnie przedsiębiorca rozliczający się na więcej niż jednej deklaracji podatkowej z każdej może przekazać po jednym procencie na różne organizacje pożytku publicznego. Warunkiem przekazania 1% podatku jest przede wszystkim poprawne i terminowe złożenie deklaracji podatkowej przez przedsiębiorcę. Poprawnie należy również wpisać numer KRS organizacji, na rzecz, której chcemy przekazać procent od naszego podatku. Przy błędnie wprowadzonym numerze KRS środki nie zostaną przekazane. Dzieje się tak dlatego, że podatnik nie przelewa kwoty bezpośrednio na konto wybranej przez siebie organizacji, w jego imieniu przelewu dokonuje m.in Dolnośląski Urząd Skarbowy.
CIT w urzędzie skarbowym można rozliczyć również deklaracją składaną drogą elektroniczną, tzw. e-deklaracją. Formularz oraz wszystkie podstawowe informację dostępne są na stronie urzędu skarbowego oraz na oficjalnej stronie ministerstwa finansów.

PIT

Powiązane artykuły