Faktoring bez regresu – kto powinien z niego skorzystać?

Faktoring bez regresu sprzyja rozwojowi firm i pozwala na szybkie pozyskanie gotówki za dokonaną sprzedaż towarów i usług. Dzięki faktoringowi bez regresu, przedsiębiorstwo zabezpiecza się przed ryzykiem niewypłacalności partnerów biznesowych. Sprawdź, czy faktoring bez regresu jest dla Twojej firmy.

Faktoring bez regresu, nazywany jest również faktoringiem pełnym lub faktoringiem właściwym. To jeden z klasycznych i najczęściej wybieranych rodzajów faktoringu. Jeśli chcesz na bieżąco monitorować swoje płatności, a Twoja firma potrzebuje środków na regulowanie zobowiązań, powinieneś zastanowić się nad faktoringiem bez regresu.

Faktoring pełny (bez regresu) – na czym polega?

Faktoring pełny to sposób finansowania sprzedaży towarów lub usług z ograniczonym terminem płatności. Sprawnie realizowane usługi faktoringowe, pozwalają na zdobycie środków finansowych z dokonanych płatności nawet w ciągu 24 godzin od przekazania kopii faktury sprzedaży faktorowi, czyli firmie realizującej usługi faktoringowe. Faktorzy współpracujący z przedsiębiorstwami, które korzystają z faktoringu bez regresu, wypłacają nawet zaliczkę w wysokości nawet 90 procent wartości faktury za dokonaną sprzedaż. Co dzieje się z pozostałymi 10 procentami?

Zostają wypłacone przez faktora w terminie płatności, który został podany w fakturze. Faktoring bez regresu, zapewnia pozyskanie finansowania nawet w przypadku niewypłacalności lub opóźnień w spłacie faktury przez partnera biznesowego.

Przedsiębiorstwa stosujące faktoring bez regresu w swojej działalności, nie muszą martwić się o zatory płatnicze, ponieważ bez względu na wypłacalność kontrahentów, ryzyko braku zapłaty za fakturę z opóźnionym terminem płatności, przejmuje na siebie faktor. Ta reguła obowiązuje również w przypadku ogłoszenia upadłości przez partnera biznesowego, z którym współpracuje faktorant (firma korzystająca z usług faktoringowych), a także jego niewypłacalności. Co ważne, faktoring bez regresu jest objęty ubezpieczeń należności, dzięki czemu przedsiębiorstwo z niego korzystające, nie musi martwić się o problem zaległych płatności i skupić się na rozwoju firmy.

Kto może skorzystać z faktoringu bez regresu?

Faktoring pełny, zwany również faktoringiem bez regresu jest jedną z najczęściej wybieranych form faktoringu, przez co jest dostępny dla większości firm, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą. Kto odniesie korzyści związane ze stosowanie faktoringu bez regresu?

Praktycznie każda firma, która stosuje sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Najlepsi faktorzy, którzy oferują faktoring bez regresu, wypłacają gotówkę swoim partnerom już po 24 godzinach od momentu przesłania do nich kopii faktury, dzięki czemu pozyskują cenne środki finansowe, które poprawiają płynność finansową przedsiębiorstwa.

Firma, która stosuje faktoring bez regresu, nie musi martwić się o monitorowanie należności, ponieważ usługi te, realizuje na bieżąco faktor, dzięki czemu przedsiębiorstwo może skupić się na bieżącej działalności i rozwoju. Stosując faktoring bez regresu, firma staje się bardziej atrakcyjnym i konkurencyjnym graczem na rynku, w którym prowadzi swój biznes.

PIT

Powiązane artykuły