Nowe objaśnienia Ministra Finansów dot. korekty cen transferowych

Wydano nowe objaśnienia dotyczące korekty cen transferowych oraz opublikowano objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.


Coraz większa ilość przedsiębiorców zgłaszała swoje wątpliwości interpretacyjne art. 11e ustawy o CIT. Mając to na uwadze Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe. W wyniku prac powstało rozwiązanie kompromisowe, które bierze pod uwagę nie tylko strony orzecznictwa i doktryny prawa, ale również racje i opinie wyrażane przez biznes w toku konsultacji podatkowych. Objaśnienia usuwają wiele zgłaszanych przez przedsiębiorców niewiadomych i w ten sposób zwiększają bezpieczeństwo firm dokonujących następczej korekty cen transferowych – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Objaśnienia obejmują kwestie:

 • dokonywanie korekty cen transferowych w kontekście zasady ceny rynkowej,
 • zakres pojęcia korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT),
 • warunki korekty cen transferowych oraz konsekwencje ich spełnienia/niespełnienia,
 • zasady dokonywania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów,
 • zagadnienia intertemporalne.

W celu wyjaśnienia praktycznych aspektów, związanych ze stosowaniem metody porównywalnej ceny niekontrolowanej oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, Ministerstwo Finansów podjęło pracę, których efektem są niniejsze objaśnienia podatkowe wyjaśniające metodykę stosowania jednej z metod weryfikacji cen transferowych. Objaśnienia były tworzone z uwzględnieniem rekomendacji Forum Cen Transferowych z dnia 11 czerwca 2019 r. dotyczących opisu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN) – dodaje wiceminister.

W zakresie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, objaśnienia obejmują takie kwestie, jak:

 • przesłanki stosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • warianty metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • porównanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej z innymi metodami,
 • typowe obszary zastosowania metody porównawczej ceny niekontrolowanej,
 • trudności w stosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • przykład zastosowania metody porównywalnej ceny niekontrolowanej.
PIT

Powiązane artykuły