Krajowa Administracja Podatkowa coraz bliżej. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o połączeniu kontroli skarbowej, administracji podatkowej i służby celnej w jeden organ. Krajowa Administracja Podatkowa ruszy już za niespełna trzy miesiące, 1 marca 2017 r.

rozliczanie pit - sposoby opodatkowania

Skonsolidowane urzędy pod szyldem KAS, będą jednostką rządową wykonującą zadania z zakresu poboru należności skarbowych, podatkowych i niepodatkowych, innych opłat, a także ochrony celnej naszego kraju, jak i Unii Europejskiej.

Pracownicy jednostek administracyjnych, które zostaną połączone, dostaną propozycję pracy w nowej instytucji oraz informację o zmianie miejsca wykonywania swojej pracy, gdy zajdzie taka okoliczność. Szefem Krajowej Administracji Podatkowej będzie wiceminister finansów, powoływany przez szefa rządu na wniosek ministra finansów.

W ustawie o wprowadzeniu KAS, znalazły się zapisy dotyczące m.in. utworzenia specjalnego systemu informatycznego, który będzie zbierał dane o zaległościach podatkowych obywateli i podmiotów gospodarczych, działających na terenie Polski. Ma to pomóc w walce z przedsiębiorcami unikającymi opodatkowania i zwiększyć ściągalność należności podatkowych. Dotychczas zadania te były utrudnione, właśnie ze względu na słaby przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami celno-skarbowymi.

Ustawa precyzuje również jak będą przebiegać kontrole podatkowe i na jakiej podstawie mogą zostać one wszczęte. Znajdziemy tam zapisy m.in. o tym, że kontrola skarbowa musi zostać przeprowadzona sprawnie, tak, by była ona jak najmniej uciążliwa dla kontrolowanego. Cała procedura ma zakończyć się najpóźniej w terminie trzech miesięcy, natomiast przepisy ustawy dopuszczają możliwość przedłużenia kontroli uzasadnionych przypadkach.

PIT

Powiązane artykuły