Nowe branże w tarczy 6.0

Ze zwolnienia ze składek ZUS, postojowego, 5 tys. zł dotacji i 2 tys. zł dopłaty do pensji pracowników przez trzy miesiące będą mogli niedługo skorzystać przedsiebiorcy dotknięci negatywnymi skutkami COVID-19. Tarcza 6.0 początkowo miała dotyczyć głównie branży turystycznej, ale Sejm postawił rozszerzyć pomoc równiez dla innych tarcz.

Początkowo z tarcz 6.0 miała skorzystać grupa 25 podmiotów wg PKD. Jednak zgodnie z decyzją posłów powiększono tę grupę do 30 podmiotów. O pomoc będą mogli ubiefać się przedsiębiocy z kodami:

59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów),

79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),

85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),

85.59.A (nauka języków obcych)

86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej)

90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).

Dokładne rozwiązania tarczy 6.0 to:

zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące,

zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – przedsiębiorcy na tym rozwiązaniu zaoszczędzą łącznie kwotę 137 mln złotych; projekt przewiduje dla gmin rekompensatę, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,

dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł.,

dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie przez 3 miesiące.

PIT

Powiązane artykuły