Wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności

Oczekując na pomoc za tarczy 6.0, przedsiębiorcy mogą również złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest to również dla przedsiębiorców, którzy nadal do tej pory nie skorzystali z pomocy uruchomionej wiosną.

polskie złote PLN

Przypominając, wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności może złożyć przedsiębiorca, który:

  1. nie zatrudnia żadnych pracowników,
  2. wykaże spadek obrotów o min. 30% (spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku i kończyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie wniosku,
  3. nie ma zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku,
  4. prowadzi działalność gospodarczą przez minimum jeden rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
  5. ma aktywną obecnie działalność gospodarczą,
  6. będzie prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Jak wskazuje portal pit.pl wartość takiego dofinansowania zależy od wielkości spadku obrotów:

  • spadek obrotów > 30% – dofinansowanie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1300 zł),
  • spadek obrotów > 50% – dofinansowanie w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł),
  • spadek obrotów > 80% – dofinansowanie w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł).

Dofinansowanie wypłacane jest co miesiąc, ale nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Wniosek składamy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek można dostarczyć za pomocą formularza, który wypełniamy na stronie praca.gov.pl, pocztą lub w PUP. Jeżeli wybraną przez nas formą dostarczenia wniosku będzie bezpośrednia wizyta w PUP, najpierw musimy dowiedzieć się czy w obecnej sytuacji urząd pracuje normalnie.

PIT

Powiązane artykuły