Oznaczenie MPP obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców

Od kwietnia 2021 miały obowiązywać zmiany dotyczące JPK. Ministerstwo Finansów zapowiadało obowiązek wprowadzania oznaczeń MPP, które miało być stosowane już w JPK składanym do 25 maja.


Ministerstwo Finansów w połowie marca 2021 r. przygotowało projekt zmian w zakresie stosowania JPK. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT, zmienia m.in. zasady stosowania oznaczeń MPP w plikach JPK_VAT.


W myśl projektowanych zmian oznaczenie ,,MPP” ma być obowiązkowe dla wszystkich transakcji objętych MPP, a nie jak miało to miejsce dotychczas wyłącznie dla transakcji w których stosowanie mechanizmu podzielnej płatności jest obowiązkowe. Jak twierdzi Minister Finansów ,, Chcemy zachęcić przedsiębiorców do szerszego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, także dobrowolnie”.

Redakcja PIT.pl mierzy się z pytaniami od czytelników , które dotyczą tego, czy projekt zmian wszedł w życie i czy w maju należy już stosować oznaczenia MPP dla wszystkich transakcji.


Okazuje się, że projekt Ministra Finansów nie wszedł w życie w zakładanym okresie. Wygląda na to, że prace zwolniły, bowiem sam projekt od 17 marca znajduje się na etapie opiniowania. Od tego czasu w Rządowym Centrum Legislacyjnym nie zanotowano zmian, które świadczyłyby o postępie prac nad projektem. Oznacza to, że nowe przepisy prawa nie weszły w życie. Plik JPK_VAT za kwiecień należy zatem sporządzać w świetle dotychczasowych przepisów prawa.

PIT

Powiązane artykuły