Powstanie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Ministerstwo Finansów postanowiło za przykładem innych krajów Unii Europejskiej zreformować system rozliczeń podatkowych. Reorganizacji ulegną Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe oraz zostanie powołany Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy, mieszczący się w Warszawie.

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy Warszawa
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (fot. Google)

Zmiany jakie czekają system rozliczeń wynikają z konieczności podniesienia efektywności administracji podatkowej. Nie należy jednak kojarzyć tego z zaostrzeniem systemów kontroli, tylko z wprowadzeniem przyjaznej polityki wobec podatników, zawłaszcza tych najbardziej dochodowych dla państwa. Zgodnie z założeniami nowo powstały KWUS będzie zajmował się największymi podmiotami w Polsce, których przychody przekraczają kwotę 50 mln euro. Odstępstwo od kryterium przychodowego stanowić będą państwowe szpitale oraz publiczne uczelnie, które rozliczane będą w tych samych organach co dotychczas.
Oznacza to, że banki, fundusze inwestycyjne, ubezpieczyciele czy grupy kapitałowe podlegać będą odrębnej jednostce KWUS, która zastąpi Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.

Na podstawie zeznań podatkowych i informacji rejestracyjnych, szacuje się, iż urząd ten obejmować będzie 3830 podmiotów. Na chwilę obecną placówka obsługuje blisko jedną czwartą figurantów spełniających warunki przychodowe, których od nowego roku obejmować będzie dany system. Wszystko wskazuje na to, że nowy rok przyniesie szereg wyzwań organizacyjnych dla urzędników. Jak informuje naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego – Barbara Michalska, kadry są na to gotowe. Skoncentrowanie wiedzy i umiejętności urzędników, których doświadczenie w administracji podatkowej wynosi nawet ponad 10 lat może przyczynić się do ujednolicenia stosowania prawa podatkowego. Przewiduje się, iż od lipca przyszłego roku podatnicy podlegający KWUS będą dostarczać dane do urzędu w ramach tzw. jednolitego pliku kontrolnego, co umożliwi elektroniczny nadzór nad rozliczeniami. Niemniej jednak nowy urząd nie będzie posiadał organu egzekucyjnego. Zamierzona polityka dialogu proponować będzie rozwiązania problemu spłaty zobowiązania podatkowego z uniknięciem czynności windykacyjnych.

Zwiększenie przyjazności administracji dostrzegą głównie najbogatsi. Przewiduje się, że każdej firmie podlegająca KWUS zostanie przydzielony konsultant pierwszego kontaktu z podatnikiem. Do jego zadań należeć będzie bieżąca obsługa czy prowadzenie czynności sprawdzających. Biegli będą funkcjonować także w pozostałych Wyspecjalizowanych Urzędach Skarbowych, stając się tym samym lokalnymi opiekunami dla firm spoza Warszawy. Jest to istotne zwłaszcza z punktu istniejących przepisów, według których wezwany podmiot zobowiązany jest do osobistego stawiania się tylko w obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.
Zmiany jakie wejdą w życie już 1 stycznia 2016 roku zapowiadają się pozytywnie. Nie należy ulegać jednak nadmiernemu entuzjazmowi. Kształtowanie polityki podatkowej w oparciu o poglądy wypracowywane tylko w jednym centrum decyzyjnym przyczynić się może nie tylko do ujednolicenia orzekania ale również do generowania powtarzalnych błędów.

PIT

Powiązane artykuły