Pracownicze Plany Kapitałowe. Dlaczego warto być uczestnikiem PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system prywatnego oszczędzania dla pracowników. Środki zgromadzone na rachunkach uczestników PPK stanowią dodatkowe zabezpieczenie przyszłych emerytów i uzupełnienie ich dochodów.

Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe?

PPK to kapitałowy system prywatnego, dobrowolnego i długoterminowego oszczędzania dla pracowników, który jest tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo. W PPK od każdego pracownika pobierana jest część wynagrodzenia, która jest następnie długoterminowo inwestowana. Dzięki temu zatrudnieni mogą zbudować dodatkowy kapitał na emeryturę. Chcesz wiedzieć więcej na temat pracowniczych Planów Kapitałowych? Wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

PPK – jak to działa?

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym, na emeryturę Polaków będą pracowały oszczędności zgromadzone nie tylko w ZUS. Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w programie będą odkładały co miesiąc wpłatę w wysokości 2 proc. wynagrodzenia brutto i, jeśli się na to zdecydują, dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia. Pracodawca będzie miał zaś obowiązek wpłacania co miesiąc na rachunek PPK pracownika 1,5 proc. wartości jego wynagrodzenia brutto. Będzie też mógł wnosić wpłaty dodatkowe w wysokości do 2,5 proc. pensji brutto pracownika. Dodatkowo, na rachunek uczestnika programu państwo dokona jednorazowej wpłaty powitalnej finansowanej z Funduszu Pracy w wysokości 250 zł, a co roku – dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

PPK – od kiedy wejdą w życie?

W pierwszej kolejności, już 1 lipca 2019 roku, Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzą największe firmy – zatrudniające powyżej 250 pracowników. Następnie, 1 stycznia 2020 roku, wprowadzą je firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników, a po pół roku przedsiębiorstwa, w których pracuje od 20 do 49 pracowników. Jako ostatnie, 1 stycznia 2021 roku, wprowadzą je firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników.

Dlaczego warto być uczestnikiem PPK?

Choć młodzi ludzie nie myślą o wysokości swojej emerytury to właśnie czas odgrywa tu największą rolę. Im wcześniej bowiem zacznie się odkładać, tym więcej będzie do dyspozycji środków zgromadzonych po zakończeniu kariery zawodowej.

Niestety, okazuje się, że stosunek pierwszej emerytury do ostatniej pensji określany jako stopa zastąpienia wciąż się zmniejsza. Podczas gdy jeszcze w 2016 r. wynosiła ona 48 proc., szacuje się, że w 2030 roku będzie to zaledwie 38 proc.

Z tego względu Pracownicze Plany Kapitałowe są idealnym rozwiązaniem. Oprócz wpłat pracownika, na emeryturę odkłada bowiem pracodawca i państwo.

PIT

Powiązane artykuły