Chcesz założyć firmę? Sprawdź, czy musisz zaopatrzyć się w kasę fiskalną!

Rejestracja sprzedaży usług nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Istnieją jednak wyjątki, w których<zobowiązanie to podlega zwolnieniu. Wszystkie te sytuacje reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. Jeśli chcecie wiedzieć, kiedy przedsiębiorca musi zaopatrzyć się w kasę fiskalną, to czytajcie dalej.

kasa fiskalna

Posiadanie kasy fiskalnej uzależnione od limitu obrotów

W myśl przepisów ustawy o VAT, podatnicy zobowiązani są do używania kas rejestrujących przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów odnośnie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy fiskalnej, w przypadku gdy kwota obrotu w związku ze sprzedażą na rzecz wyżej wspomnianych jednostek w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł, to podatnicy są zwolnieni z obowiązku stosowania kas, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Bezwzględne posiadanie kasy fiskalnej

W określonych przypadkach, z uwagi na  rodzaj wykonywanej działalności, posiadanie kasy fiskalnej jest obligatoryjne. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy m.in.:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4), przyczep i naczep,
 • kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90), sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Zwolnienia nie dotyczą także świadczenia m.in. usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia),
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • doradztwa podatkowego,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów (z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia),
 • fryzjerskich, kosmetycznych czy kulturalnych i rozrywkowych.
PIT

Powiązane artykuły