Projekt ustawy E-Urzędu Skarbowego

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym projektem, który ma dotyczyć E-Urzędu Skarbowego. Głównym celem projektu ma być ma być ułatwienie podatnikom, płatnikom i ich pełnomocnikom, a także komornikom i notariuszom załatwienie swoich spraw bez wychodzenia z domu. Dzięki E-Urzędowi będzie można będzie załatwić sprawy dotyczące VAT, PIT oraz CIT. Poza łatwym załatwianiem spraw drogą internetową, łatwiejsze ma być również komunikowanie się z organami KAS.

ustawa o rachunkoości

Upoważnieni do korzystania z usług E-Urzędu Skarbowego będą:

Podatnicy,

Płatnicy

Pełnomocnicy

Komornicy sądowi

Notariusze

Jak czytamy na portalu pit.pl za pomocą udostępnionych narzędzi i usług będzie można zrealizować obowiązki podatkowe, w tym zapłatę podatku wskazało MF w oświadczeniu. Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do informacji podatkowych, które jej dotyczą oraz spraw innych podatników, do których uzyskała upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego umożliwi automatyzację realizacji zadań przez organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw podatkowych przez podatników, płatników, pełnomocników, komorników sądowych i notariuszy. System będzie służył do dwustronnej komunikacji: klientów z organami KAS oraz organów KAS z klientami.

PIT

Powiązane artykuły