Przychody dzieci i przychody z pracy za granicą

Kiedy posiadamy niepełnoletnie potomstwo, które osiąga przychody, jesteśmy zobowiązani rozliczyć się z nich tak, jakby to były nasze przychody. W poniższym poradniku przedstawiamy również sposoby rozliczenia się z fiskusem w przypadku pracy za granicą.

rodzice z dzieckiem

Jak rozliczamy dochody małoletnich dzieci?

Jeżeli rodzice rozliczają się razem, doliczają do swoich dochodów dochody dzieci. Oprócz standardowego PIT-36, muszą wypełnić dodatkowo załącznik PIT/M. Jeżeli rodzice rozliczają się osobno, to wtedy dzielą kwotę dochodu dzieci na połowę i dodają do swoich.

Jeżeli rodzice prowadzą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo za pomocą PIT-28, dodatkowo składają PIT-36 i PIT/M. Inaczej jest, gdy dochód dzieci pochodzi z kapitałów pieniężnych lub z najmu/dzierżawy rozliczanych ryczałtowo – rodzice w tym przypadku składają zeznanie PIT-38 (w pierwszym przypadku) lub PIT-28 (w drugim przypadku), ale PIT/M już nie.

Czy wiesz, że…

Programy do rozliczania PIT przez internet, pozwalają na łatwe rozliczenie podatku nawet wtedy, gdy uzyskaliśmy przychody za granicą. Rozliczenie dochodów dzieci to także nie probelm. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Zagraniczna renta oraz ulga prorodzinna a dochody dziecka

Istnieją również przypadki, gdy dziecko uzyskuje dochody z zagranicznej renty. Jeżeli pochodzi ona z kraju, z którym Polska podpisała umowę o rozliczanie podatku metodą wyłączenia z progresją, wówczas rodzice nie wliczają kwoty renty do ustalenia stopy procentowej w wyliczanym podatku. Jeżeli natomiast dziecko, oprócz renty z zagranicy, uzyskało dodatkowo dochody w Polsce, powyższa zasada nie obowiązuje i rodzice są zobowiązani do wliczenia kwoty renty do ustalenia stopy procentowej do wyliczenia należnego podatku.

Warto pamiętać, że dochody dzieci nie powodują utraty prawa do ulgi prorodzinnej, o ile rodzice mają do takiej prawo. W tym przypadku dochody małoletnich nie mogą przekroczyć jednak 3089 zł w ciągu roku. O rozliczeniu dochodów swoich pociech mają obowiązek pamiętać rodzice lub prawni opiekunowie.

Dochody z pracy za granicą

praca za granicą

Sposób opodatkowania dochodów z pracy wykonywanej za granicą, może wydawać się na pierwszy rzut oka dość skomplikowany. Ogólnie rzecz ujmując, opodatkowanie dochodów następuje w kraju zamieszkania podatnika. Wiele osób jednak mieszka w jednym kraju, a dochody uzyskuje w innym. Jeżeli:

  • osoba pracująca za granicą przebywa w Polsce więcej niż pół roku (przynajmniej 183 dni kalendarzowe),
  • jego pracodawca nie ma tam swojej siedziby lub miejsca zamieszkania oraz
  • jeżeli koszt wynagrodzenia nie jest ponoszony przez zakład lub oddział tego pracodawcy w tym kraju,

to nie ma przesłanek by płacić podwójny podatek, więc jest on rozliczany tylko w miejscu zamieszkania pracownika. Jeżeli natomiast, któryś z tych trzech punktów nie jest spełniony, stosuje się dwie metody rozliczania.

Metoda wyłączenia z progresją

Jest to metoda rozliczania, która dotyczy państw, z którymi Polska podpisała dwustronną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatku z dochodów uzyskanych za granicą nie płacimy w takim wypadku w naszym kraju, lecz mają one wpływ na wysokość podatku z dochodów uzyskanych w Polsce.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Stosowana jest w przypadku, gdy pracujemy w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku, podatek płacimy również w naszym kraju od dochodów zagranicznych. Po jego obliczeniu odejmuje się już zapłacony podatek za granicą (zaliczki na podatek wpłacone przez pracodawcę), kwota ta nie może jednak przekroczyć limitu, który wyliczamy wg wzoru: (podatek)x(dochód z zagranicy /podzielony przez/ łączny dochód).

Inne ważne informacje

Jeżeli dochody z pracy za granicą uzyskano bez pośrednictwa płatnika, należy wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości 18 procent, najpóźniej do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu powrotu do kraju. Dodatkowo w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą, istnieje możliwość odliczenia od przychodu kwoty, stanowiącej równowartość 30% diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej. Jej wysokość można znaleźć na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest ona zależna od kraju, w którym uzyskuje się przychody.

PIT

Powiązane artykuły