Pożyczka a kredyt – specyfika obu świadczeń finansowych

Pojęcia pożyczki i kredytu bywają często ze sobą utożsamiane i stosowane zamiennie. W rzeczywistości są to jednak dwa różne rozwiązania, które funkcjonują na zupełnie innych zasadach. Warto wiedzieć, czym charakteryzuje się każde z tych rozwiązań i jakie są między nimi różnice.
pozyczka-a-kredyt

Precyzyjnie określony kredyt

Kredyt to świadczenie finansowe, które można otrzymać wyłącznie w banku. Jego udzielanie jest regulowane przepisami Prawa bankowego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim. O ile Ustawa o kredycie konsumenckim dotyczy również firm pożyczkowych to Prawo bankowe warunkuje wyłącznie działalność banków. Ponadto, w przypadku kredytu ogromne znaczenie ma sposób zawarcia umowy z kredytobiorcom. Aby miała ona moc prawną, musi zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać szczegółowe informacje o kwocie kredytu, jego całkowitych kosztach, oprocentowaniu, wysokości prowizji, zasadach i terminie zwrotu oraz jego przeznaczeniu.

Należy zaznaczy, iż w przypadku kredytu, kredytobiorca otrzymuje pieniądze na ściśle określony cel, które jednak nie stanowią jego własności. Kredytobiorca może nimi tylko dysponować przez czas trwania umowy, przy czym bank ma możliwość sprawowania kontroli nad tym, w jaki sposób korzysta on z kredytu i czy wydatkuje pieniądze właściwie.

Różnorodność form pożyczki

Pożyczka to natomiast znacznie szerszy znaczeniowo termin. Można się o nią ubiegać zarówno w banku, jak i w instytucji pozabankowej czy też u osób fizycznych. W przeciwieństwie do kredytu, pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe podlegają wyłącznie Ustawie o kredycie konsumenckim, a te udzielanie przez osoby fizyczne są warunkowane przez Kodeks cywilny. Co więcej, umowa o udzielenie pożyczki może, ale nie musi być sporządzona na piśmie. W tym przypadku, umowa ustna również jest wiążąca. Jednak najczęściej firmy pożyczkowe sporządzają umowy pisemne, gdyż stanowią one doskonały dowód w przypadku zaistnienia sytuacji spornych.

Jak podkreśla ekspert z serwisu Mini-Credit.pl: „Z racji minimalnej ilości formalności oraz szybkiej decyzji o udzieleniu pożyczki, pożyczki w instytucjach pozabankowych cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Szczególnie, że warunki na jakich są one udzielane stają się coraz atrakcyjniejsze, a firmy pożyczkowe dbają o jak najwyższy standard realizacji usług. Dodatkowo, warto zaznaczyć, iż jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku nieprzewidzianych wydatków Pieniądze pojawiają się bowiem na koncie pożyczkobiorcy w przeciągu kilku godzin, dzięki czemu może on szybko przeznaczyć je na określony cel„.

PIT

Powiązane artykuły