Urząd Skarbowy Bolesławiec

Urząd Skarbowy w Bolesławcu

Urząd Skarbowy
ul. Garncarska 10
59-700 Bolesławiec

Godziny otwarcia Urząd Skarbowy Bolesławiec:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 75 64 65 200,
fax 75 64 65 201

Urząd Skarbowy Bolesławiec
Urząd Skarbowy w Bolesławcu (fot. Google)

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Bolesławcu obsługuje miejscowości: Bieniec, Bolesławice, Bolesławiec, Borówki, Bożejowice, Bronowiec, Brzeźnik, Buczek, Chościszowice, Czerna, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Gierałtów, Godzieszów, Golnice, Gościszów, Gromadka, Iwiny, Jurków, Kierżno, Kliczków, Kozłów, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kraszowice, Krępnica, Kruszyn, Krzyżowa, Łąka, Ławszowa, Łaziska, Leśny Dwór, Lipiany, Lubków, Luboszów, Mierzwin, Milików, Modła, Motyle, Nowa, Nowa Kuźnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Nowogrodziec, Ocice, Ołobok, Osiecznica, Osieczów, Osła, Otok, Parkoszów, Parowa, Parzyce, Pasternik, Patoka, Poświętne, Przejęsław, Pstrąże, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Rakowice, Różyniec, Stara Oleszna, Stare Jaroszowice, Suszki, Świętoszów, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Tomisław, Trzebień, Trzebień Mały, Warta Bolesławiecka, Wartowice, Wierzbowa, Wilczy Las, Wykroty, Zabłocie, Zagajnik, Zebrzydowa, Żeliszów

Numery Kont

CIT – 20 1010 1674 0004 3322 2100 0000
VAT – 67 1010 1674 0004 3322 2200 0000
PIT – 17 1010 1674 0004 3322 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
11 1010 1674 0004 3322 2700 0000
Karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
32 1010 0055 0200 2020 0007 0000

e-mail

us0202@ds.mofnet.gov.pl

Mapa dojazdu:

Bolesławiec

Bolesławiec to miasto leżące w województwie dolnośląskim. Poprzednio, w latach 1975-1998 należący do województwa jeleniogórskiego. Powierzchnia miasta liczy sobie ok 24km2 .
Na podstawie danych statystycznych z 2015 roku szacuje się, że miasto zamieszkuje ok 40 tyś mieszkańców (dane GUS z 30.06.2017r.). Nazwa miasta wywodzi się od słowiańskiego imienia Bolesław. Nadana miastu na cześć jego fundatora – Bolesława I Wielkiego, który w roku 1190 nadał miastu liczne przywileje.
W kronikach historycznych spotkać możemy również nazwę Boleslawez czyli Standt des Boleslaw I, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Miasto Bolesława.
Bolesławiec jest malowniczym miasteczkiem, które niegdyś okalały mury obronne. Stąd do dziś zachowała się tam średniowieczny układ ulic otaczających ratusz w barokowym stylu. Na liście Narodowego Instytutu Dziedzictwa znajdziemy również kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja, klasztor dominikanów, dom klasztorny elżbietanek oraz kaplicę przy murach obronnych.

Urząd Skarbowy Bolesławiec – Rozliczenie podatkowe

Koniec marca i kwietnia to dla podatników okres składania deklaracji podatkowych z uzyskanych dochodów w poprzednim roku roku podatkowym. W tym okresie każdy podatnik ma obowiązek złożenia w odpowiednim dla niego terminie, formularzu podatkowego w siedzibie urzędu skarbowego w Bolesławcu.
Dla osób fizycznych, pozyskujących dochody na podstawie wykonywanej pracy na np. umowach o pracę, zlecenie czy dzieło, obowiązują deklarację PIT, które należy złożyć do 30 kwietnia.
Dla osób prawnych, pozyskujących dochody w drodze samo zatrudnienia, z prowadzonej działalności gospodarczej lub spółki, obowiązującą deklaracją jest CIT, który należy złożyć w terminie do 31 marca.
Oba terminy są terminami ostatecznymi, co znaczy, że nie złożenie deklaracji w obowiązującym do tego czasie jednoznacznie wiąże się, z uchyleniem się podatnika przed obowiązkiem podatkowym, pod który podlega. W sytuacji tej urząd skarbowy Bolesławiec może nałożyć na podatnika karę pieniężną.
Dodatkowe koszty dla podatnika pojawiają się również w sytuacji nie uregulowania należności wobec urzędu skarbowego, w terminie. Należy pamiętać, że w przypadku zwłoki w opłaceniu podatku dochodowego, urząd skarbowy Bolesławiec, ma prawo nałożyć na podatnika odsetki z tego tytułu.

PIT

Powiązane artykuły