Urząd Skarbowy Jastrzębie-Zdrój

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju

Urząd Skarbowy
ul. 11 Listopada 13
44-335 Jastrzębie -Zdrój

Godziny otwarcia US Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 32 4761471
fax. 32 4763803

Urząd Skarbowy Jastrzębie-Zdrój
Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju (fot. Google)

e-mail

us2414@sl.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.isnet.katowice.pl/us/jastrzebie.htm

Numery Kont

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
02 1010 1212 3068 8322 2100 0000

VAT – Podatek od towarów i usług
49 1010 1212 3068 8322 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych *
96 1010 1212 3068 8322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
90 1010 1212 3068 8322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
14 1010 0055 0202 4140 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.
** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą: – podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3, – podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, – podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju obsługuje mieszkańców gminy Jastrzębie-Zdrój.

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę

Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości w US Jastrzębie Zdrój?

W celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Można go złożyć osobiście w jastrzębskim fiskusie, jak i przesłać do niego pocztą. Wniosek też można złożyć zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju wydaje wskazane zaświadczenie na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu urzędu oraz informacji pozyskanych od innych organów podatkowych.

W sytuacji, gdy przedmiotowy wniosek jest składany przez pełnomocnika, to razem z wnioskiem należy złożyć także pełnomocnictwo.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości związane jest z uiszczeniem opłaty skarbowej w kwocie 21,00 PLN. Ponadto, jeśli zostanie w sprawie udzielone pełnomocnictwo to konieczne jest dodatkowo uiszczenie opłaty w wysokości 17,00 PLN. Zwolnienie z tej opłaty przysługuje, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Co do zasady urząd skarbowy powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego zaświadczenia.

Naczelnik jastrzębskiej skarbówki może odmówić wydania zaświadczenia, jeśli w stosunku do danego podmiotu toczy się postępowanie podatkowe lub została wydania decyzja, która jest nieostateczna (złożono od niej odwołanie).

PIT

Powiązane artykuły