Urząd Skarbowy Warszawa Praga

Urząd Skarbowy w Warszawie Pradze

Urząd Skarbowy
ul. Jagiellońska 15
03-719 Warszawa

Godziny otwarcia US Warszawa Praga:

Poniedziałek 8:00 – 18:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 16:00
Czwartek 8:00 – 16:00
Piątek 8:00 – 16:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 22 5091800
fax. 22 5091990

Urząd Skarbowy Warszawa Praga
Urząd Skarbowy Warszawa Praga

e-mail

us1434@mz.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.is.waw.pl/uswpraga/

Numery Kont

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
78 1010 1010 0165 6422 2100 0000

VAT – Podatek od towarów i usług
28 1010 1010 0165 6422 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych *
75 1010 1010 0165 6422 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
69 1010 1010 0165 6422 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
76 1010 0055 0201 4340 0007 0000

Mandaty z tytułu prowadzonego postępowania karnego skarbowego, wpłaty z zysku
69 1010 1010 0165 6422 2700 0000

Należności dochodzone w postępowaniu egzekucyjnym
52 1010 1010 0165 6413 9120 0000

Opłata skarbowa
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

Grzywny i kary
47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Dochody budżetu państwa
96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Warszawie – Pradze obsługuje mieszkańców dzielnic Praga Południe i Praga Północ.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga?

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w US Warszawa-Praga należy złożyć, gdy w zeznaniu albo deklaracji:

– wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne,

– wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości większej od należnej i wpłacono zadeklarowany podatek,

– wykazano nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej.

W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą przedmiotowego zeznania oraz uzasadnieniem dokonania takiej korekty.

Dokumenty te należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Praga albo przesłać na adres tego warszawskiego Urzędu za pośrednictwem poczty (03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 15)

W sytuacji, gdy w imieniu podatnika, występuje pełnomocnik to do wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy także dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa).

Podatnikowi od decyzji, która stwierdza nadpłatą lub odmawia stwierdzenia nadpłaty przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

PIT

Powiązane artykuły