Urząd Skarbowy Zabrze

Urząd Skarbowy w Zabrzu

Urząd Skarbowy
ul. Bytomska 2
41-800 Zabrze

Godziny otwarcia US Zabrze

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 32 277-76-00
fax. 32 277-77-41

Urząd Skarbowy Zabrze
Urząd Skarbowy w Zabrzu (fot. Google)

e-mail

us2433@sl.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.isnet.katowice.pl/us/zabrze.htm

Numery Kont

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
05 1010 1212 3070 6622 2100 0000

VAT – Podatek od towarów i usług
52 1010 1212 3070 6622 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych *
02 1010 1212 3070 6622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
93 1010 1212 3070 6622 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
32 1010 0055 0202 4330 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Zabrzu obsługuje mieszkańców Zabrza.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć zeznanie podatkowe w zabrzańskiej skarbówce?

Zeznanie podatkowe PIT składa się w US w Zabrzu do 30 kwietnia roku, który następuje po roku podatkowym, za który rozliczenie jest dokonywane. Ten sam termin obowiązuje, jeżeli konieczna jest zapłata podatku, który wynika z zeznania. Uiścić opłatę można w kasie Urzędu Skarbowego w Zabrzu lub na jego rachunek bankowy.

Formularze właściwe do dokonania rozliczenia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów. Są one także dostępne w siedzibie US w Zabrzu. Uwzględniając rodzaj dochodów w danym roku podatkowym, skorzystać należy z właściwego zeznania:

– PIT-36 (dochody z działalności gospodarczej),

– PIT-36L (podatek liniowy),

– PIT-37 (dochody z pracy),

– PIT-38 (dochody z giełdy),

– PIT-39 (nieruchomości).

Są trzy sposoby na złożenie zeznania podatkowego:

można je złożyć osobiście w siedzibie US Zabrze,

– można je przesłać drogą pocztową,

– można je złożyć drogą elektroniczną (używając dowolnego programu finansowo-księgowego albo tego, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów).

Ponadto, zeznanie podatkowe można złożyć w polskim urzędzie konsularnym. W dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku swoje zeznanie podatkowe może złożyć żołnierz lub członek załogi statku morskiego. Natomiast w administracji zakładu karnego – osoba pozbawiona wolności, a w administracji aresztu śledczego – osoba aresztowana.

PIT

Powiązane artykuły