Wymiana kas rejestrujących na kasy online

Do końca 2020 r. trwa termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Kasy online będą używane przez podatników branży gastronomicznej usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla od 1 stycznia 2020 r. Istnieje możliwość skorzystania z ulgi na zakup kas online. W objaśnieniach podatkowych z 11 lipca 2019 r. znajdziemy zasady odliczania od podatku kwoty wydanej na zakup kas online.

Przedsiębiorcy sprzedający dobra na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej są zobowiązani do wymiany kas fiskalnych tradycyjnych na kas fiskalne online. Kasy fiskalne online miały obowiązywać od stycznia 2018 r., ale Ministerstwo Finansów rozłożyło obowiązek wymiany urządzeń w czasie, decydując się na dość długi okres przejściowy. Dodatkowo w związku z pandemią COVID-19 okres ten został ponownie wydłużony.

Od stycznia 2021 r. rejestracja na kasach fiskalnych online będzie obowiązywała działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Lipiec 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie

Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również działalności:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

PIT

Powiązane artykuły