Zwolnienie szczepień z opodatkowania podatkiem dochodowym

Od marca 2020 r. szczepienia przeciw grypie zostały zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczepionka refundowana przez pracodawcę zwalnia pracowników z podatku z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

strzykawka i ampułki

Jak podaje portal pit.pl: „Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie z 2 grudnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2174 i weszło w życie 8 grudnia 2020 r.”.

Z tego rozwiązania w szczególności skorzystają pracownicy i zleceniobiorcy, którym pracodawca wykupił pakiet usług medycznych. Brak poboru podatku odnosi się do wartości świadczenia nieprzekraczającego kwoty 100 zł w roku podatkowym. Podatek, który został już wcześniej pobrany zostanie zwrócony.

PIT

Powiązane artykuły