ZUS IWA do końca stycznia 2021 roku

Płatnicy tylko do 31 stycznia 2021 r. mają czas na złożenie informacji ZUS IWA do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS IWA to informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za poprzedni rok kalendarzowy.

Obowiązek złożenia ZUS IWA nie dotyczy wszystkich płatników. Kogo dotyczy obowiązek złożenia ZUS IWA? Płatników, którzy łącznie spełniają warunki:

– byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2021 r.,

– byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.,

– w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

W celu poprawnego sporządzenia informacji można skorzystać ze specjalnie przygotowanej instrukcji przez ZUS, która jest dostępna na ZUS.pl.

PIT

Powiązane artykuły