Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych

Zleceniobiorcy, czyli osoby wykonujące umowy zlecenie – umowy agencyjne i inne umowy umowy o świadczenie usług), mają możliwość złożenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania i opłacania składek. Taki wniosek można przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

wypełnianie druków umów

Osoba wykonująca umowę zlecenie składa do ZUS wniosek o zwolnieni z obowiązku naliczania składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek muszą zostać spełnione warunki:

– umowa musi być zawarta między 1 stycznia a 31 marca 2021 r.,

– przedmiot umowy musi być zawiązany z działalnością i usługami określonymi w Tarczy antykryzysowej 6.0,

– łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiąc przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,

– zleceniobiorca nie może podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż umowy zlecenia.

Na koncie ubezpieczonego, zwolnione składki na ubezpieczenie społeczne nie są zapisywane. Zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie zwolnienia ze składek.

PIT

Powiązane artykuły