Jak rozliczyć spadek?

Jak rozliczyć spadek?

Podatek od spadku i darowizny jest płacony, jak sama nazwa wskazuje – od majątku pozyskanego drogą spadku lub darowizny. Jest on rozliczany zgodnie ze skalą podatkową, a więc zależy od jego wysokości i stopnia pokrewieństwa ze zmarłym. Od płacenia podatku od spadku zwolniona jest najbliższa rodzina zmarłego. Wielu Polaków boi się przyjmować spadek lub darowiznę nawet od najbliższych, ponieważ nie wiedzą czy będzie ich stać na opłaceniu podatku. Kto musi, a kto jest zwolniony z płacenia tej należności? Czym jest podatek od spadku i darowizn? Jest to kwota, którą musimy…

Więcej...

Możliwe zmiany w podatkach w 2018

Możliwe zmiany w podatkach w 2018

Rok 2018 to kolejne zmiany w ustawie o podatkach dochodowych. Ustawa ma objąć m. in. CIT oraz PIT. Wszystkie modyfikacje mają prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego. Chodzi tu o zapewnienie powiązania wysokości podatku płaconego przez duże firmy międzynarodowe z miejscem uzyskania dochodu. Jakich zmian możemy się spodziewać? Kwota wolna od podatku Przede wszystkim w ustawie mowa jest o wyższej kwocie wolnej od podatku. W przypadku PIT ma ona wzrosnąć z 6,6 tys. do 8 tys. złotych. Zmiany w podatkach są z pewnością przychylne dla twórców, takich jak architekci, programiści, muzycy…

Więcej...

Odsetki od zaległości podatkowych – jak obliczyć?

Odsetki od zaległości podatkowych – jak obliczyć?

Czasem z różnych przyczyn nie możemy uregulować w terminie swoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Wtedy to mamy do czynienia z zaległością podatkową. Pojęcie to zostało określone w art. 51 Ordynacji podatkowej, który to stanowi, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Zaległością podatkową jest również niezapłacona zaliczka na podatek oraz rata podatku. W takiej sytuacji, oprócz tego, że musimy zapłacić należny podatek, to jesteśmy zobowiązani do uiszczenia odsetek za zwłokę. Ponadto odsetki te należy wpłacić bez wezwania Urzędu Skarbowego. Dodatkowo w przypadku podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązuje…

Więcej...

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku

Najważniejsze zmiany w podatkach w 2018 roku

W 2018 roku ustawodawca wprowadził kolejne zmiany podatkowe, które to mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Jedną z nich jest nowelizacja ustawy o PIT, gdzie kwota wolna od podatku wzrosła do 8 tys. złotych. Ta zmiana będzie najkorzystniejsza dla emerytów, rencistów i osób, które pracują na umowę zlecenie. Natomiast dla twórców wzrósł limit 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do 85 528 zł. Zmienią się również zasady opodatkowania przychodów z najmu. W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, gdy uzyskamy dochód z najmu w skali roku w wysokości powyżej 100 tysięcy złotych to…

Więcej...

Bezgotówkowe płatności we wszystkich sklepach?

Bezgotówkowe płatności we wszystkich sklepach?

W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju wdrożyło zmiany, według których od połowy 2018 właściciele sklepów korzystających z kas fiskalnych będą zmuszeni umożliwić klientom płatności bezgotówkowe. Mogą być one dokonywane za pomocą karty, telefonu, blika czy też przelewu. Przepisy mają przede wszystkim upowszechnić płatności bezgotówkowe. Zmiany wprowadzane przez Ministerstwo Rozwoju są wyjściem naprzeciw potrzebom klientów, którzy coraz częściej korzystają z kart kredytowych. W ramach tego władze mają kilka dodatkowych udogodnień dla właścicieli sklepów. Terminale za darmo? Zmiany zakładają, że małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają od Ministerstwa 600 tysięcy darmowych terminali POS (mających…

Więcej...

Rozliczenie roczne za 2017 – PIT-28

Rozliczenie roczne za 2017 – PIT-28

PIT-28 składają podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Termin złożenia PIT-28 to 31 stycznia 2018r. Obowiązek rozliczenia w PIT-28 powstaje, kiedy podatnik: do 20 stycznia 2017r. zawiadomił właściwy urząd skarbowy o rozliczaniu przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem; rozpoczynający działalność gospodarczą złożył zawiadomienie w dniu, w którym rozpoczął działalność gospodarczą, ale nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (poprzez CeiDG-1); zawiadomił organ podatkowy do 20-go miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód z tytułu najmu lub dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze W przypadku,…

Więcej...

Dochody zagraniczne – zasady rozliczania

Dochody zagraniczne – zasady rozliczania

Zastanawiasz się kto jest zobowiązany do rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych? Okazuje się, że wszystkie osoby posiadające rezydencję podatkową w Polsce muszą rozliczyć się z dochodów uzyskanych zagranicą. Dotyczy to polskich rezydentów, czyli osób które: mają miejsce zamieszkania w Polsce lub traktują nasz kraj jako ich centrum interesów życiowych bądź gospodarczych (np. posiadają w Polsce rodzinę oraz wiąże przyszłość z naszym krajem) lub przebywają na terenie Polski przez co najmniej 183 dni w danym roku Rezydent musi rozliczyć się ze wszystkich uzyskanych przez siebie przychodów w kraju rezydencji. Jak rozliczyć…

Więcej...

Terminy rozliczenia rocznego PIT w 2018

Terminy rozliczenia rocznego PIT w 2018

Wszystkie osoby, które uzyskały jakiekolwiek przychody w 2017 roku podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Co za tym idzie – muszą złożyć odpowiedni PIT do właściwego sobie urzędu skarbowego. PIT można wysłać elektronicznie, pocztą lub dostarczyć osobiście. Do 31 stycznia 2018 składa się: PIT-16A – podatnicy rozliczający się na podstawie karty podatkowej PIT-19A – duchowni PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany Do 30 kwietnia 2018: PIT-36 – działalność gospodarcza, dochody z zagranicy PIT-36L – dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19% PIT-37 – dochody opodatkowane skalą podatkową (praca, emerytura, najem itp.) PIT-38 – papiery…

Więcej...

Jak bezpiecznie wybrać tzw. chwilówkę?

Jak bezpiecznie wybrać tzw. chwilówkę?

Kredyt na święta? Słowo „chwilówka” tuż przed Bożym Narodzeniem odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Co zatem zrobić, aby nasza pożyczka była bezpieczna i nie nadwyrężyła domowego budżetu? Chwilówka – co to jest? Krótkoterminowa pożyczka gotówkowa na dowolny cel – to jedna z trafniejszych definicji chwilówek. Zaciągane w ten sposób zobowiązania cechują się dużą dostępnością, ograniczeniem formalności przy przyznawaniu pożyczek, a także tym, że są one udzielane poprzez firmy pozabankowe, nie zaś bezpośrednio przez banki (tak jak w przypadku tradycyjnych kredytów). Tego typu zobowiązania wiążą się również z krótkim okresem spłaty…

Więcej...

Pracodawca nie rozliczy już PIT-u za pracownika

Pracodawca nie rozliczy już PIT-u za pracownika

Z powodu wycofania druków PIT-12 i PIT-40, rozliczenia za 2017 rok nie dokona za podatnika pracodawca. Zobacz, jak najprościej możesz rozliczyć podatek dochodowy za mijający rok podatkowy. Jak rozliczyć się za 2017 rok? każdy pracownik może dokonać samodzielnego rozliczenia podatkowego: poprzez jeden z dostępnych w internecie programów do rozliczania PIT można zlecić rozliczenie PIT księgowemu w biurze rachunkowym wystąpić z prośbą o rozliczenie do właściwego urzędu skarbowego Warunkiem sporządzenia przez urząd skarbowy rozliczenia jest złożenie wniosku PIT- WZ. Wniosek ten należy złożyć do 16 kwietnia 2018 roku, podając w nim…

Więcej...