Ministerstwo Finansów rekomenduje o kontakty elektroniczne z KAS

Ministerstwo Finansów rekomenduje o kontakty elektroniczne z KAS

Resort finansów zachęca społeczeństwo o korzystanie z form elektronicznych kontaktu i rozliczeń z jednostkami Krajowej Administracji Publicznej, a to wszystko w związku z rosnącą ilością zachorowań na COVID –19. W sytuacjach, gdzie nie ma możliwości załatwienia danej sprawy drogą on-line, podatnicy będą mogli skorzystać z usług stacjonarnie w urzędach skarbowych. MF przypomina, że na stronie podatki.gov.pl znajduj się takie usługi jak e-Deklaracje i Twój e-PIT, które umożliwiają rozliczyć podatki drogą internetową, bez konieczności wychodzenia z domu. Z kolei na stronie biznes.gov.pl opisane są wszystkie elektroniczne usługi świadczone przez US, jak…

Więcej...

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

W projekcie ustawy o nowelizacji przepisów o podatkach dochodowych przewiduje się zmiany w rozliczaniu ryczałtu od przychodów. Wprowadzaną w ten sposób zmianą, Ministerstwo Finansów planuje rozszerzyć grono podatników, które będzie mogło skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od stycznia 2021 roku. Zgodnie z nowelizacją projektu do grupy wolnych zawodów zaliczani będą: lekarze, lekarze dentyści, lekarze weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, psychologowie, fizjoterapeuci, tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, architekci, inżynierowie budowlani, rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni,…

Więcej...

Przedsiębiorco – odzyskasz VAT, nawet jeżeli dłużnik upada lub się likwiduje

Przedsiębiorco – odzyskasz VAT, nawet jeżeli dłużnik upada lub się likwiduje

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 września 2020 roku wydał postanowienie o możliwości dokonania korekty ulgi za złe długi. Korekta ma być możliwa do dokonania w przypadku, gdy odbiorca dostarczonego towaru lub wyświadczenia usługi znajduje się w upadłości lub likwidacji. Według art. 89 ustawy VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w żadnej formie w ciągu 90…

Więcej...

“Super fiskus” do zadań specjalnych

“Super fiskus” do zadań specjalnych

Resort finansów planuje zmiany dotyczące urzędów skarbowych oraz stworzenie jednego Urzędu Skarbowego, który swoim działaniem obejmie wybrane podmioty w całym kraju. O co dokładnie chodzi w tej rewolucji? Jakie dokładnie zmiany zajdą przy przeorganizowaniu polskiej administracji skarbowej? Ministerstwo Finansów przewiduje reformę administracji skarbowej, która ma polegać głownie na zmianach dotyczących zasięgu terytorialnego działania urzędów a także modyfikacji właściwości organów podatkowych. Praktycznie rzecz biorąc chodzi o wyodrębnienie z obecnego I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Taki jeden wyspecjalizowany urząd miałby zająć się obsługą podmiotów gospodarczych o przychodach…

Więcej...

Zniesienie podatku od prądu z domowych paneli słonecznych

Zniesienie podatku od prądu z domowych paneli słonecznych

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, dzięki czemu osoby fizyczne produkujące prąd z paneli słonecznych, nie będą zobowiązane zapłacić podatku akcyzowego. Jak wynika z najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym obecnie trwają prace nad zniesieniem podatku od prądu z domowych paneli słonecznych dla osób fizycznych. Chodzi tutaj o generatory o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 megawata. Przy takich rozmiarach produkcji prądu nie trzeba opłacać akcyzy. Do tej pory osoby, które w swoich gospodarstwach domowych produkowały prąd, musiały składać ewidencję akcyzową oraz deklaracje podatkowe. Jak się okazuje,…

Więcej...

Nowa struktura JPK_VAT 2020

Nowa struktura JPK_VAT 2020

Od 1 października 2020 roku zarówno duże, średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa, które są podatnikami VAT, są zobowiązani do składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje:-część deklaracyjną,-część informacyjną. Nowa struktura prowadzi do zmiany dotychczasowych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, na jeden dokument elektroniczny JPK_VAT. JPK_VAT, który zostanie wprowadzony 1 października na celu ma ułatwienie raportowania prowadzonych ewidencji dotyczących podatku VAT. Dzięki temu uproszczeniu przedsiębiorcy będą przesyłać jeden plik JPK_VAT, co zapewni:-uniknięcie złożenia odrębnie dublujących się informacji;-zmniejszenie liczy dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej;-każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości…

Więcej...

Podatek cyfrowy

Podatek cyfrowy

Ostatnio wiele zamieszania pojawiło się wokół unikania płacenia podatków przez wielkie firmy z branży technologicznej, które obsługując miliony użytkowników zarabiają nie małe pieniądze na reklamach. Z nowym 2021 r. nadciągają jednak zmiany w tym zakresie, a unikanie opodatkowania zostanie ukrócone. Giganci branży IT mają zostać objęci podatkiem cyfrowym. Podatek cyfrowy jest opłatą jaką planuje wprowadzić UE w 2021 roku. Usługi cyfrowe dostarczane przez największych potentatów technologicznych na świecie, takich jak Google, Facebook, Amazon mają zostać objęte tzw. digital tax. Zakłada się, że podatek ten obejmie przychody w wysokości 750 mln…

Więcej...

Zmiany w limicie przychodów małego podatnika CIT oraz ryczałcie ewidencjonowanym

Zmiany w limicie przychodów małego podatnika CIT oraz ryczałcie ewidencjonowanym

Ministerstwo Finansów zapowiada prawie dwukrotne podniesienie limitu przychodów, które uprawniają do skorzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT. Dodatkowo zapowiadane są również zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym. Rada Ministrów opracowała projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada wprowadzenie zmian, dotyczących m.in. podwyższenia limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do skorzystania z obniżonej stawki podatku CIT, zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz…

Więcej...

Większe grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 roku

Większe grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2021 roku

W 2021 roku będą obowiązywały wyższe w porównaniu do roku poprzedniego grzywny, możliwe do wymierzenia za popełnione przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 września 2020 r. wraz ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia (2800 zł brutto) wzrośnie również wysokość grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Według art. 53 § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2020.19) wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu…

Więcej...

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021 rok

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021 rok

Narodowy Bank Polski ogłosił średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, na podstawie którego dokonuje się istotnych obliczeń nowych limitów podatkowych oraz innych ważnych wskaźników. Mowa o limitach określających małego podatnika PIT, CIT, VAT oraz limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego nadchodzącym roku 2021. Ogłoszona przez NBP nowa stawka kursu euro na pierwszy dzień roboczy października wynosi 4,5153 i jest on wyższy niż obowiązujący 1 października 2019 roku – 4,3734. Wzrost kursu euro oznacza, że limity podatkowe także ulegną wzrostowi. Podwyższeniu ulegną m.in. takie limity jak: amortyzacji de minimis,  małego podatnika…

Więcej...