Urząd Skarbowy Międzyrzecz

Urząd Skarbowy Międzyrzecz

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu

Urząd Skarbowy
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

Godziny otwarcia US Międzyrzecz:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 14:30
Środa 7:30 – 14:30
Czwartek 7:30 – 14:30
Piątek 7:30 – 14:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 95 7423500
fax. 95 7423501

Urząd Skarbowy Międzyrzecz
Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu (fot. Google)

e-mail

us0804@lu.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-miedzyrzeczu

Numery Kont

CIT – 41 1010 1704 0045 9022 2100 0000
VAT – 88 1010 1704 0045 9022 2200 0000
PIT – 38 1010 1704 0045 9022 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
32 1010 1704 0045 9022 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0200 8040 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu obsługuje mieszkańców gmin/miast Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel, Bledzew, Przytoczna i Pszczew.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w międzyrzeckim fiskusie

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu należy złożyć, jeżeli w zeznaniu albo deklaracji:

– wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne,

– wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i dokonano wpłaty zadeklarowanej kwoty,

– wykazano nadpłatę w wysokości, która jest mniejsza od należnej.

Jeżeli wystąpi jedna ze wskazanych okoliczności, to należy złożyć w międzyrzeckiej skarbówce wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Wraz z tym wnioskiem należy złożyć korektę zeznania oraz jej uzasadnienie. Dokumenty te należy przesłać na adres US Międzyrzecz, ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz albo osobiście złożyć w jego siedzibie.

Jeżeli przedmiotowy wniosek jest składany przez pełnomocnika, to razem z wnioskiem konieczne jest złożenie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu). Istotne jest, że w przypadku udzielania pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. Opłatę uiszcza się na konto właściwego urzędu miasta lub w kasie tego urzędu. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Podatnikowi, w stosunku do którego wydano decyzję stwierdzającą nadpłatę albo odmawiającą jej stwierdzenia, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komentarze

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz