Urząd Skarbowy Międzyrzecz

Urząd Skarbowy Międzyrzecz
PIT

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu

Urząd Skarbowy
ul. Rynek 3
66-300 Międzyrzecz

Godziny otwarcia US Międzyrzecz:

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 95 7423500
fax. 95 7423501

Urząd Skarbowy Międzyrzecz
Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu (fot. Google)

e-mail

us0804@lu.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-miedzyrzeczu

Numery Kont

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
41 1010 1704 0045 9022 2100 0000

VAT – Podatek od towarów i usług
88 1010 1704 0045 9022 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych *
38 1010 1704 0045 9022 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
32 1010 1704 0045 9022 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
05 1010 0055 0200 8040 0007 0000

Rachunek sum depozytowych
15 1010 1704 0045 9013 9120 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

 

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Międzyrzeczu obsługuje mieszkańców gmin/miast Międzyrzecz, Skwierzyna, Trzciel, Bledzew, Przytoczna i Pszczew.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę
 

Forum na temat Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu

This forum is empty.

Oh bother! No topics were found here!

You must be logged in to create new topics.

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w międzyrzeckim fiskusie

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu należy złożyć, jeżeli w zeznaniu albo deklaracji:

– wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne,

– wykazano zobowiązanie podatkowe w wysokości wyższej od należnej i dokonano wpłaty zadeklarowanej kwoty,

– wykazano nadpłatę w wysokości, która jest mniejsza od należnej.

Jeżeli wystąpi jedna ze wskazanych okoliczności, to należy złożyć w międzyrzeckiej skarbówce wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Wraz z tym wnioskiem należy złożyć korektę zeznania oraz jej uzasadnienie. Dokumenty te należy przesłać na adres US Międzyrzecz, ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz albo osobiście złożyć w jego siedzibie.

Jeżeli przedmiotowy wniosek jest składany przez pełnomocnika, to razem z wnioskiem konieczne jest złożenie pełnomocnictwa (oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu). Istotne jest, że w przypadku udzielania pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 17,00 PLN. Opłatę uiszcza się na konto właściwego urzędu miasta lub w kasie tego urzędu. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi, prawnukowi albo rodzeństwu.

Podatnikowi, w stosunku do którego wydano decyzję stwierdzającą nadpłatę albo odmawiającą jej stwierdzenia, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Komentarze

PIT

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz