Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

Urząd Skarbowy
ul. Filomatów 18/20
42-217 Częstochowa

Godziny otwarcia I US Częstochowa

Poniedziałek 7:00 – 18:00
Wtorek 7:00 – 15:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 15:00

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. (34) 329-01-00
fax. (34) 325-57-70

e-mail

us2409@sl.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-czestochowie

Numery Kont

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
24 1010 1212 0014 1422 2100 0000

VAT – Podatek od towarów i usług
71 1010 1212 0014 1422 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych *
21 1010 1212 0014 1422 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
15 1010 1212 0014 1422 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
45 1010 0055 0202 4090 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie obsługuje mieszkańców ulic położonych na zachód od Al. Wojska Polskiego i linii tramwajowej oraz miejscowości Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, Poczesna i Starcza

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak złożyć zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie?

Druk ZAP-3 jest zgłoszeniem aktualizacyjnym osoby fizycznej, która jest podatnikiem i jednocześnie jest objęta rejestrem PESEL, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowana jako podatnik podatków od towarów i usług, nie jest płatnikiem podatków, jak również nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

We wszystkich skarbówkach na terenie Polski, w tym także w I US Częstochowa, zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się na formularzu ZAP-3. Można na nim dokonać aktualizacji danych w zakresie adresu zamieszkania, danych kontaktowych czy informacji o numerze rachunku bankowego.

W I Urzędzie Skarbowym w Częstochowie formularz ZAP-3 można złożyć osobiście w jego siedzibie albo przesłać go pocztą na adres fiskusa (Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie, ul. Filomatów 18/20, 42-217 Częstochowa).

Co ważne, podatnik spełniający określony wyżej kryteria, swoje dane dotyczące podania aktualnego miejsca zamieszkania, może także zaktualizować w składanej deklaracji albo innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

PIT

Powiązane artykuły