Podatek od nieruchomości. Ile będzie wynosił w 2019 roku?

Budowa domu, zakup działki czy mieszkania – wszystko to wiąże się z opłatą podatku od nieruchomości. Ile będzie on wynosił w 2019? Kto musi zapłacić? Czy są sytuacje, kiedy tego podatku nie trzeba płacić?

podatek-kalkulator

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości i do kiedy? 

Podatek od nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek, który dotyczy budynków, budowli czy gruntów. A podmioty obowiązane do jego zapłaty to nie tylko właściciele nieruchomości, ale też użytkownicy wieczyści oraz samoistni posiadacze. Terminy płatności zależą od tego, kto wnosi opłatę:

 • Osoby fizyczne – płatność podzielona jest na cztery raty: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby fizyczne otrzymują od organu podatkowego decyzję, która określa kwotę podatku od nieruchomości.  
 • Osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia, bo w tym miesiącu płatność należy uiścić do 31 stycznia roku podatkowego. 

Ile będzie wynosił podatek w 2019 roku? 

Stawki podatku od nieruchomości określane są przez radę gminy. Kwota zależy też od rodzaju gruntów oraz budynków, nie może jednak ona wynieść więcej niż:

 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,93 zł/m2 powierzchni 
 • Grunty w pobliżu jezior, rzek czy zbiorników sztucznych – 4,71 zł/ha powierzchni
 • Grunty pozostałe – 0,49 zł/m2 powierzchni 
 • Budynki mieszkalne – 0,79 zł/m2 powierzchni użytkowej
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,47 zł/ m2 powierzchni użytkowej

Jakie są sposoby płatności podatku od nieruchomości? 

W przypadku podatku od nieruchomości, płatności możemy dokonać przelewając odpowiednią kwotę na rachunek organu podatkowego. Pamiętajmy, że adresatem podatku od nieruchomości jest gmina, na terenie której nieruchomość się znajduje. Płatności możemy dokonać też w kasie lub wysłać wyliczoną kwotę poprzez przekaz pocztowy. Pamiętajmy, aby pamiętać o terminach i płatności dokonywać przed upływem czasu. W przypadku opóźnień, organ podatkowy ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę. 

Kiedy nie musimy płacić podatku? 

Zwolnione z podatku od nieruchomości są:

 • Budynki gospodarcze, które służą działalności rybackiej lub leśnej 
 • Budynki, które służą tylko i wyłącznie działalności rolniczej i położone są na gruntach gospodarstw 
 • Grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków 
 • Nieruchomości oraz grunty zajęte na rzecz statuowanej działalności wśród dzieci i młodzieży (oświata, wychowanie, grunty zajęte pod obozowiska dla dzieci i młodzieży)
 • Grunty na terenach objętych ochroną (ścisłą, czynną lub krajobrazową) zwolnione z podatku są również budowle związane z tymi gruntami
 • Budowle oraz budynki na działkach, które nie przekraczają norm powierzchni.

PIT

Powiązane artykuły