Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk

Pomorski US w Gdańsku

Urząd Skarbowy
ul. Żytnia 4/6
80-749 Gdańsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 58 6905938
fax. 58 6905957

Pomorski Urząd Skarbowy Gdańsk
Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku (fot. Google)

e-mail

us2271@pm.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 36 1010 1140 0199 9822 2100 0000
VAT – 83 1010 1140 0199 9822 2200 0000
PIT – 33 1010 1140 0199 9822 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
27 1010 1140 0199 9822 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
47 1010 0055 0202 2710 0007 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku obsługuje mieszkańców województwa pomorskiego.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Pomorski Urząd Skarbowy – podatek tonażowy

Podatek tonażowy w Polsce jest to podatek płacony przez przedsiębiorce od uzyskanych dochodów/przychodów za sprawą eksploatacji statków handlowych w żegludze między narodowej.
Podatnik powinien pamiętać, że opodatkowanie w wyżej wymienionej formie następuję w momencie złożenia stosownego pisma. Przedsiębiorca, który chce podlegać pod zasady opodatkowania podatkiem tonażowym uprzednio winien jest złożyć wniosek do Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego. Poprawnie rozpatrzony wniosek gwarantuje podleganie podatnika pod opodatkowanie tonażowe przez okres 10 lat.
Pomorski Urząd Skarbowy równocześnie przypomina, że podatnik, który rozlicza przychody na podstawie podatku tonażowego, zwolniony jest z rozliczania ich podatkiem dochodowym.
Aby podatnik mógł ubiegać się o objęcie go podatkiem tonażowym powinien przede wszystkim prowadzić działalność, której głównym założeniem jest świadczenie usług w żegludze międzynarodowej z jednoczesnym wykorzystaniem statków o pojemności powyżej 1000 jednostek brutto każdy. Zakres usług powinien opierać się na przewozie pasażerów lub ładunków, lub ratownictwie pełnomorskim.
Pod podatek tonażowy przedsiębiorca może również przysłowiowo podpiąć usługi dodatkowe lecz jedynie wtedy gdy są ściśle związane z wyżej wymienionym charakterem prowadzonej działalności. Do usług tych zaliczyć można min. prowadzenia działalności załadunkowej lub terminali pasażerskich, prowadzenie działalności rozładunkowej lub działalności naprawczej oraz dzierżawę kontenerów wraz z ich użytkowaniem.

PIT

Powiązane artykuły