Przedsiębiorcy i ich nowe obowiązki

30 września 2020 r. do Sejmu trafił projekt zmian dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Na mocy nowego projektu ma zostać wprowadzony nowy obowiązek – podatnicy CIT, którzy przekraczają przychody ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do sporządzania i podawania do wiadomości publicznej informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Zgodnie z treścią projektu informacja o realizowanej strategii podatkowej ma obejmować m.in.:

  • informacje o stosowanych przez podatnikach procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywania obowiązków podatkowych
  • zestawienie odnośnie liczby przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych,
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi,       
  • informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych,      
  • informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej / akcyzowej, oraz informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W informacjach o realizowanej strategii podatkowej nie ma obowiązku podawania informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub dotyczących procesu produkcyjnego.

Wszystkie niezbędne informacje mają się pojawiać na stronie internetowej i być publikowane przez podatnika. Przepisy te mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku, a ich niedopełnienie grozi odpowiedzialnością karną skarbową.

PIT

Powiązane artykuły