Skarbówka otrzyma nowe upełnomocnienie

Już niedługo fiskus będzie mógł blokować prywatne rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe i lokaty, jeżeli te będą używane w celu wyłudzeń skarbowych. Przewiduje się blokadę wszystkich rachunków bankowych, niezależnie od tego czy są to rachunki prywatne czy firmowe, jeżeli zostaną one wykorzystane do wyłudzeń skarbowych.

archiwum dokumentów

“Dziennik Gazeta Prawna” zna już wytyczne nowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w której przewiduje się, że blokady kont potrwają dłużej, bo aż 96 godzin. Przypomnijmy, że obecnie były to 72 godziny. “DGP” informuje: “Będzie też kolejna nowość – bank lub inny podmiot świadczący usługi płatnicze będzie musiał na żądanie szefa KAS wstrzymać realizację podejrzanej transakcji i przelać pieniądze na rachunek wskazany przez fiskusa. Wstrzymane w ten sposób zostaną wszelkie płatności na rzecz podmiotu, któremu skarbówka zablokowała już rachunek”. Prościej mówiąc, po wejściu w życie nowelizacji KAS będzie mogło zablokować każdą podejrzaną transakcje, a środki na okres wyjaśnienia sprawy trafią na jedno z kont skarbówki. Ponad to, jeżeli podejrzana kwota zobowiązania podatkowego przekroczy 10 tys. euro blokada będzie mogła zostać przedłużona na kolejne trzy miesiące.

W praktyce, jeżeli któryś z banków uzna, że prywatne konto wykorzystywane jest do wyłudzeń skarbowych, poinformuje o tym fakcie fiskus.

Ministerstwo Finansów decyzje uzasadnia tym, że coraz większa liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą kumuluje podejrzane środki na prywatnych rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, a także lokatach terminowych. Zasadniczym celem ma być tutaj zwiększenie zdolności do wykrywania przestępstw podatkowych i wyłudzeń.

PIT

Powiązane artykuły