Urząd Skarbowy Głogów

Urząd Skarbowy w Głogowie

Urząd Skarbowy
ul. Mickiewicza 53
67-200 Głogów

Godziny otwarcia Urzędu Skarbowego Głogów:

Poniedziałek 7:30 – 18:00
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego:

tel. 76 7272400
fax. 76 7272401

Urząd Skarbowy Głogów
Urząd Skarbowy w Głogowie (fot. Google)
e-mail

us0205@ds.mofnet.gov.pl

Numery Kont

CIT – 09 1010 1674 0006 3522 2100 0000
VAT – 56 1010 1674 0006 3522 2200 0000
PIT – 06 1010 1674 0006 3522 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych **
97 1010 1674 0006 3522 2700 0000
Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
91 1010 0055 0200 2050 0007 0000

Zasięg terytorialny:

Urząd Skarbowy w Głogowie obsługuje mieszkańców miejscowości Głogów, Biechów, Widziszów, Wróblin Głogowski, Brzostów, Górka, Krzepów, Nosocice, Żarków Górny, Paulinów, Borek, Bytnik, Grodziec Mały, Klucze, Krzekotów, Przedmoście, Ruszowice, Serby, Stare Serby, Szczyglice, Turów, Wilków, Zabornia, Bądzów, Golowice, Gaiki, Zofiówka, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice, Kurów Mały, Łagoszów Mały, Maniów, Modła, Potoczek, Drogomin, Nowe Osiedle, Smardzów, Ceber, Skidniówek, Chociemyśl, Głogówko, Leśna Dolina, Grochowice, Kotla, Skórzyn, Kozie Doły, Krążkówko, Zaszków, Krzekotówek, Kulów, Moszowice, Skidniów, Dorzecze, Pękoszów, Sobczyce, Zabiele, Stare Zabiele, Białołęka, Droglowice, Golkowice, Mileszyn, Kotowice, Leszkowice, Pęcław, Piersna, Kaczyce, Turów, Wierzchownia, Wietszyce, Wojszyn, Borków, Chwaliszewo, Igłowice, Brzeg Głogowski, Bukwica, Czerna, Dankowice, Dobrzejowice, Wiekowice, Domaniowice, Zameczno, Glinica, Kamiona, Kłoda, Słoćwina, Kromolin, Góra Świętej, Mierzów, Szczepów, Nielubia, Słone, Zabłocie, Żukowice.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Głogów

Głogów to szóste co do wielkości miasto w województwie dolnośląskim, jest siedziba powiatu głogowskiego raz gminy wiejskiej Głogów. Powierzchnia miasta przekracza 35km2 przy ponad 68 tyś mieszkańców (dane GUS z 30.06.2017r.).

Głogów jest miastem silnie rozwiniętym gospodarczo. Jako jedno z głównych miast Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego opiera swoją gospodarkę właśnie na hutnictwie miedziowym. Podstawowymi produktami huty są między innymi miedz o poziomie czystości 99,99% oraz srebro o czystości 99,99%.

W Głogowie duży nacisk kładzie się na edukacje. Znajdują się tu liczne szkoły i ośrodki naukowe. W głównej mierze patrzy się tu na szkolnictwo wyższe. Tutejsze uczelnie oferują zainteresowanym studnia dzienne, zaoczne oraz wachlarz kierunków podyplomowych. To właśnie w Głogowie mieści się szkolne obserwatorium astrologiczne, jedyne w tej części Polski.
Będąc w Głogowie warto poświęcić trochę czasu na zwiedzanie, albowiem miasto ma po tym względem wiele to zaoferowania – Zamek Książąt Głogowskich, fragment murów sięgających epoki średniowiecza, budynek Ratusza czy Sądu to zaledwie ułamek perełek architektonicznych, które można tu znaleźć.

Urząd Skarbowy Głogów, rozliczenie PIT i CIT

Osoba fizyczna, czyli taka, która dochody uzyskuje z tytułu wykonywanej pracy na drodze zawartej umowy z pracodawcą tj. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, rozlicza się z urzędem skarbowym w Głogowie na podstawie formularzy PIT. Formularze PIT dostępne są zarówno w siedzibie urzędu skarbowego w Głogowie przy ulicy Mickiewicza 53, jak również do pobrania z oficjalnej strony urzędu skarbowego.

PIT ma na celu wykazanie ile dana osoba fizyczna otrzymała dochodów w roku podatkowym a następnie wyliczenie wysokości podatku jaki podatnik ma obowiązek uregulować z Głogowskim Urzędem Skarbowym.

Ostatecznym terminem na złożenie deklaracji o dochodach mija 30 kwietnia. Z racji, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego podatnika, termin ten jest nieprzekraczalny.

Jeżeli urząd skarbowy Głogów odnotuje nie złożenie deklaracji o uzyskanych dochodach w wyznaczonym terminie, w konsekwencji na podatnika zostanie nałożona grzywna pieniężna z tytułu uchylenia się od obowiązku podatkowego.

Dodatkowe koszty naliczane są również w sytuacji gdy podatnik w terminie nie ureguluje wartości podatku z fiskusem. Jeżeli osoba fizyczna nie dokona regulacji, urząd skarbowy w Głogowie ma prawo nałożyć na takiego podatnika odsetki. Odsetki urząd skarbowy nalicza na podstawie wysokości zobowiązania oraz długości przekroczenia, obowiązującego terminu.

Zakładając, że podatnik złożył deklarację a następnie uświadomił sobie, że jakiś dochodów w niej nie wykazał, lub nie uwzględnił przysługującej mu ulgi podatkowej, ma on możliwość złożenia korekty do deklaracji. Na złożenie korekty podatnikowi przysługują dwa miesiące od momentu złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej.

PIT

Powiązane artykuły