Znaleźć pracę w nowej rzeczywistości. Polacy na pomoc Ukrainie

Polacy pomagają osobom przesiedlonym na Ukrainie znaleźć pracę i rozwijać przedsiębiorczość.

Tatiana chce zdobyć zawód fryzjera i wraz z córką założyć własną firmę. Zholobova Oksana, Holoshuk Oksana oraz Ratnikova Inna uczestniczą w kursie księgowym. Elena chce zostać projektantką stron internetowych. Wszystkie je łączy to, że zostały przesiedlone, a dziś uczestniczą w projekcie „Zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz rozbudzenia przedsiębiorczości w regionie Dniepropietrowskim wśród osób przesiedlonych wewnętrznie” realizowanym przez Fundację ADRA Polska wraz z ADRA Ukraina.

W wyniku trwającego od trzech lat konfliktu zbrojnego na Ukrainie przynajmniej 1,6 mln osób w tym kraju zmuszonych było opuścić swój dom i przenieść się w inne miejsce. Tatiana wraz z innymi osobami bierze udział w kursie zawodowym od lipca br. Może cieszyć się nie tylko zdobyciem nowego zawodu, ale także wsparciem emocjonalnym, psychologicznym, które pomoże jej przezwyciężyć traumę związaną z wojną.

Pomysł projektu zrodził się z ludzkich potrzeb. Współfinansowany jest on w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Na Ukrainie zginęło już ponad 9 tys. osób, a ponad 20 tys. zostało rannych.

– Najpoważniejszymi problemami osób wewnętrznie przesiedlonych są poszukiwanie mieszkania do wynajęcia oraz problemy na rynku pracy – mówi Anna Skowera, koordynatorka projektu z Fundacji ADRA Polska. –Wiele z tych osób nie posiada umiejętności potrzebnych na lokalnym rynku pracy ich nowego środowiska. Kursy zawodowe odpowiadają zarówno ich zainteresowaniom, jak i potrzebom rynku. W najtrudniejszej sytuacji są samotne matki.

Osoby uczestniczące w kursach zawodowych (łącznie 160 osób) pochodzą z czterech miast. Są to: Dniepropietrowsk, Kamieńskie, Synelnykowe oraz Nowomoskowsk.
– Grupa osób jest bardzo ciekawa i różnorodna – opowiada pani Elena, jedna z uczestniczek. – Wszyscy mamy ze sobą coś wspólnego – pragnienie zdobycia nowej wiedzy i umiejętności oraz spróbowania swoich sił na nowym polu. Większość ma za sobą już jakieś doświadczenie: niektórzy są bloggerami, inni inżynierami, niektórzy doskonale znają się na obsłudze komputera, inni są początkujący. Ktoś ma 45 lat, inny 20…

Wiele z osób uczestniczących w projekcie zmaga się z wypaleniem emocjonalnym związanym z przeżytym stresem, brakiem wiary w siebie oraz we własne możliwości. Dlatego projekt zapewnia odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pozwoli im uporać się z problemami mogącymi wpływać na ich wypełnianie obowiązków zawodowych oraz długotrwałą chęć do pracy.

– Cieszymy się, że w tych trudnych okolicznościach, w jakich znaleźli się mieszkańcy Ukrainy, możemy pomóc im w praktyczny sposób – mówi Piotr Nowacki, prezes Fundacji ADRA Polska. – Liczymy na to, że większość z uczestników projektu podejmie pracę, a tym samym poprawi się los ich i ich rodzin, a także ogólna sytuacja w regionie.

Organizatorzy dokładają starań, by wyjść naprzeciw potrzebom uczestników, a także są kreatywni, jeśli chodzi rozwiązywanie problemów. Tak było np. w przypadku siedmiu matek, które nie miały z kim zostawić dzieci.


Wspierający ich psycholodzy zaproponowali im zorganizowanie tymczasowego miniprzedszkola prowadzonego przez dwie z babć, gdy matki mają zajęcia – opowiada Anna Skowera. – Obecnie wszystkie matki uczestniczą w zajęciach kursu i mają świetne wyniki w nauce. Są bardzo szczęśliwe, wdzięczne i motywują innych do pokonywania trudności!

Oprócz kursów zawodowych oraz bieżącego wsparcia psychologicznego, uczestnicy otrzymują również wsparcie specjalisty HR, jak również indywidualne konsultacje w tym zakresie. Wsparcie te jest niezbędne ponieważ osoby przesiedlone ze wschodniej części Ukrainy, obecnie ogarniętej wojną, często przez wiele lat pracowali w tej samej firmie i w tym samym zawodzie (często był to przemysł ciężki, kopalnie, fabryki). Z tego powodu często obawiają się zdobywania nowych umiejętności, rozpoczęcia pracy w nowym zawodzie. Brak im również wiedzy i doświadczenia w zakresie poszukiwania pracy, gdyż w swojej poprzedniej spędzili często kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

– Wierzymy, że zapewnienie wszechstronnego wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności potrzebnych na rynku pracy w ich nowy społecznościach, oraz przygotowanie osób wewnętrznie przesiedlonych do tego procesu, nie tylko pozwoli na polepszenie ich sytuacji ekonomicznej, ale także na szybszą integrację ze społecznością przyjmującą – mówi Anna Skowera.
Przewidywane zakończenie projektu to grudzień br.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

PIT

Powiązane artykuły