Jakie są sposoby opodatkowania?

Sposób opodatkowania zależy głównie od źródeł naszych przychodów. Nie wszystkie formy opodatkowania są dostępne dla każdego. Poniżej przedstawiamy krótki poradnik na ten temat.

rozliczanie pit - sposoby opodatkowania

W 2016 roku (za 2015 r.) w rozliczeniach PIT przewidziano trzy sposoby opodatkowania:

 1. Skala podatkowa 18 i 32 procent
 2. Podatek liniowy 19 procent
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Skala podatkowa

Jest najpopularniejszą formą rozliczania się z podatku w naszym kraju. Rozliczamy się w ten sposób na formularzach PIT-36 i PIT-37.

 • gdy nasz dochód w roku podatkowym nie przekroczył 85.528 zł podatek wynosi 18% minus 556,02 zł (jest to kwota zmniejszająca podatek)
 • gdy przekroczyliśmy barierę 85.528 zł, podatek wyniesie 14.839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Przykład: Nasza podstawa opodatkowania wynosi 150.000 zł, więc podatek wyniesie:
14.839,02 + [(150.000-85.528)x0,32] = 14.839,02 + 20.631,04 = 35470,06 zł
Po zaokrągleniu do pełnych złotych mamy 35.470 zł i tyle właśnie musimy zapłacić podatku.


Podatek liniowy 19%

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby, które uzyskują dochody

 • z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L). Aby móc rozliczać się w ten sposób, należy złożyć pisemne oświadczenie o takim wyborze
 • z kapitałów pieniężnych (PIT-38 – sprzedaż papierów wartościowych, udziałów w spółkach, pochodnych instrumentów finansowych)
 • ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39).

Ryczałt

Ryczałt ewidencjonowany (PIT-28) jest sposobem opodatkowania, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby, które uzyskują dochód z najmu/dzierżawy (poza działalnością gosp.). Dodatkowym ograniczeniem jest maksymalny roczny przychód wynoszący obecnie 150 tys. euro.

Obowiązujące stawki ryczałtu ewidencjonowanego:

 • 20% – przychody z wolnych zawodów
 • 17% – przychody ze świadczenia usług niematerialnych (pośrednictwo, wynajem)
 • 8,5% – przychody m.in. z działalności usługowej, z najmu/podnajmu/dzierżawy/poddzierżawy
 • 5,5% – przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych
 • 3% – przychody m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu, z działalności gastronomicznej, z odsetek od środków na kontach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Pomimo swojej prostoty, ten sposób rozliczania ma też swoje wady. Przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów, wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Podstawą opodatkowania jest przychód i nie ma możliwości odliczania kosztów jego uzyskania.


Niezależnie od wybranego sposobu opodatkowania, warto pamiętać, że zatajenie przed fiskusem jakiegoś przychodu, może skutkować nałożeniem karnego podatku w wysokości 75 procent od dochodu.

PIT

Powiązane artykuły