Rozliczanie PIT ze współmałżonkiem

Jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim przez przynajmniej jeden pełny rok podatkowy (od początku stycznia do końca grudnia), możemy za ten rok rozliczyć się wspólnie ze współmałżonkiem. Jest to jeden z najpopularniejszych sposobów na obniżenie należnego podatku. Warto sprawdzić, kiedy takie rozliczenie naprawdę się opłaca.

Rozliczanie PIT

Kto może rozliczać się w ten sposób?

Aby móc rozliczyć się wspólnie, obie osoby muszą pozostawać w związku małżeńskim przez przynajmniej rok, za który ma być rozliczenie i w tym czasie musi istnieć między nimi wspólność majątkowa. Nie mogą ponadto prowadzić działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem liniowym. Nie dotyczy to wynajmu (objętego ryczałtem), prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

Czy wiesz, że…

Nie ma prostszego sposobu na rozliczenie się ze współmałżonkiem, niż za pomocą programu do PIT lub przez stronę internetową. Wszystkie konieczne obliczenia zostaną wykonane automatycznie. Ściągnij program lub wypełnij PIT online!

Jak obliczany jest podatek w tym przypadku?

Metoda jest prosta: mnożymy przez dwa podatek, który obliczyliśmy od połowy naszych łącznych dochodów. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy jedno ze współmałżonków nie miało żadnych dochodów lub mieściły się one w pierwszym progu podatkowym (85.528 zł dochodu), oraz w sytuacji, gdy któreś z nich osiągnęło bardzo wysokie dochody.

Jak złożyć PIT?

Aby rozliczyć się wspólnie, należy złożyć wypełniony PIT-37 lub PIT-36 do końca kwietnia roku, który następuje po roku, za który następuje rozliczenie. Za rok 2015, deklaracje składamy więc do 30 kwietnia 2016 r. Jeżeli już dokonaliśmy rozliczenia indywidualnego, możemy zawsze złożyć korektę, ale musimy tego dokonać najpóźniej do końca okresu składania deklaracji, tj. właśnie do końca kwietnia.


Sprawdź jeszcze inne sposoby na obniżenie podatku – ulga za oddaną krew, ulga prorodzinna, ulga za internet.

PIT

Powiązane artykuły