Mały ZUS – kto może skorzystać z nowej ulgi?

W 2019 roku wszedł w życie Mały ZUS, który przeznaczony jest dla mniejszych przedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Kto może skorzystać z Małego ZUS-u?  

pracownik

Czym jest Mały ZUS?

Do 2019 roku wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani byli do płacenia takich samych składek na ubezpieczenia społeczne (1 200 zł). Obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku ustawa sprawia, że mniejsze przedsiębiorstwa będą miały możliwość płacenia niższej kwoty na ZUS, adekwatnej do osiąganych przychodów. Mali przedsiębiorcy długo wyczekiwali tej zmiany w prawie podatkowym, ponieważ do tej pory wysokość składki ZUS nie była skorelowana z dochodami, często powodując zamknięcia takich małych działalności gospodarczych (ok. 10 tys. zamkniętych firm rocznie). Mały ZUS to kolejna, obok ulgi na start i referencyjnego ZUSu, szansa dla małych przedsiębiorców. 

Kto może skorzystać z Małego ZUS-u i jak to zrobić? 

Aby skorzystać z Małego ZUS-u, przedsiębiorca musi spełniać dwa warunki. Jego działalność musi być wpisana do CEIDG lub musi być prowadzona na podstawie innych przepisów szczególnych. Najistotniejszą jednak kwestią są finanse. Aby skorzystać w danym roku z Małego ZUS-u, przychód z działalności gospodarczej za rok poprzedni nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedniego. Nie wystarcza jednak jedynie spełniać tych dwóch warunków, ponieważ istnieje także dużo więcej wyłączeń. I tak z Małego ZUS-u nie mogą skorzystać:

  • osoby rozliczające się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia z VAT-u, 
  • osoby, które w roku poprzednim prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, 
  • przedsiębiorcy, którzy podlegali w roku ubiegłym ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym z tytułu innej działalności pozarolniczej,
  • osoby, które pracują dla byłego lub obecnego pracodawcy i wykonują tę samą pracę co w roku poprzednim i bieżącym. 

Z Małego ZUS-u można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Z ulgi można zrezygnować w każdym momencie. 

Mały ZUS – co jeszcze warto wiedzieć? 

Aby zacząć korzystać z Małego ZUS-u w 2019 roku należało złożyć do 8 stycznia następujące dokumenty: wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem rozpoczynającym się od  05 10, 05 12 (w przypadku kontynuowania działalności z 2018 roku) oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA. Zakładając działalność w roku 2019, na złożenie dokumentów jest 7 dni od dnia założenia firmy. W przypadku, gdy np. przedsiębiorca skończył w trakcie trwania roku płacić „składki referencyjne”, wnioski należy złożyć w dniu, w którym uprawniony będzie do płacenia Małego ZUS-u.

PIT

Powiązane artykuły