„Nowy” mały ZUS od 2019 roku

polski złoty

Przyszły rok jest dla podatników rokiem wielu zmian i nowości w  polskim prawie podatkowym. Takie też modyfikacje szykują się dla przedsiębiorców. Już od 1 stycznia 2019 roku właściciele wielu firm będą płacić stawki ZUS proporcjonalne do przychodów swoich przedsiębiorstwa bez względu na staż ich działania.

Wprowadzane nowelizacje skierowane są do tzw. małych przedsiębiorców czyli tych właścicieli firm, których miesięczny przychód nie przekroczy 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Reasumując, aby przedsiębiorca płacił Mały ZUS jego przychody nie mogą przekraczać 5250 zł miesięcznie.

Na chwilę obecną składka ZUS jaką ponosi przedsiębiorca jest niezależna od stażu na rynku czy przychodu i wynosi 1232,16 zł. Nowe regulacje spowodują obniżenie podstawowej składki ZUS, która przy minimalnym wynagrodzeniu wyniesie 660zł. Wraz ze wzrostem przychodu, wzrastać będzie stawka podstawowa. Przyjęto, że każda dodatkowa złotówka przychodu podnosi składkę o 16 groszy. Nowe stawki ZUS, przedsiębiorcy będą wyliczać na podstawie przychodu z całego poprzedniego roku.

Według szacunków ministerstwa przedsiębiorczości i technologii z nowych rozwiązań będzie mogło skorzystać, aż 173 tysiące firm w całym kraju. Nowe przepisy mają zagwarantować drobnym przedsiębiorstwom większe szanse przeżywalności biznesu oraz poprawić ich perspektywy na dalszy rozwój.

PIT

Powiązane artykuły