Możliwe zmiany w podatkach w 2018

Rok 2018 to kolejne zmiany w ustawie o podatkach dochodowych. Ustawa ma objąć m. in. CIT oraz PIT. Wszystkie modyfikacje mają prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego. Chodzi tu o zapewnienie powiązania wysokości podatku płaconego przez duże firmy międzynarodowe z miejscem uzyskania dochodu. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Kwota wolna od podatku

Przede wszystkim w ustawie mowa jest o wyższej kwocie wolnej od podatku. W przypadku PIT ma ona wzrosnąć z 6,6 tys. do 8 tys. złotych. Zmiany w podatkach są z pewnością przychylne dla twórców, takich jak architekci, programiści, muzycy czy plastycy. Będą oni mieli prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do 85 528 zł. Przypomnijmy, że wcześniej było to 42 764 zł.

Amortyzacja

W 2018 roku wzrośnie limit środków trwałych lub niematerialnych i prawnych, które można poddać jednorazowej amortyzacji. Kwota ta wzrośnie z 3,5 tys. zł do 10 tys zł. Do tych kosztów nie będziemy mogli w pełni zaliczyć wydatków na usługi doradcze, reklamowe czy ubezpieczenia.

ulga prorodzinna

Zyski kapitałowe

Jeśli chodzi o podatek CIT, czyli podatek od osób prawnych, od nowego roku obowiązuje nowa kategoria dochodów, czyli zyski kapitałowe. Występuje ona obok przychodów z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej. Oznacza to, że koszty związane z nabyciem udziałów czy akcji będą osobno rozliczane. Nie można więc łączyć dochodów i strat z poszczególnych źródeł.

Podatek od nieruchomości

Od nowego roku wprowadzony zostanie minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych, które służą jako budynek handlowo-usługowy czy biurowy, o wartości wyższej niż 10 milionów złotych. Kwota podatku wynosi ok. 0,5 % wartości początkowej w skali roku.

Ulga na badania i rozwój

Jeśli chodzi o firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową, do tej pory mogły one odliczyć 50 procent kosztów kwalifikowanych. Teraz ulga wynosi już 100 procent. Przywilej ten dotyczy również centrów badawczo-rozwojowych i przedsiębiorców, którzy działają w specjalnych strefach ekonomicznych.

Oczywiście to tylko niektóre z wielu zmian. Warto dokładnie zapoznać się z ustawą i zobaczyć wszystkie modyfikacje w prawie podatkowym.

PIT

Powiązane artykuły