Nowe wzory pełnomocnictw – PPO-1 i OPO-1 już od 1 marca

Od 1 marca zaczynają obowiązywać nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1), a także zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1). Ma to związek z reformą administracji skarbowej.

Zmiany te zostają wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  10 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 138).

pelnomocnictwo ppo1

Z rozporządzenia tego wynika, że z dniem 1 marca 2017 r. zaczną obowiązywać nowe wzory następujących formularzy:

– pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1),

– zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego (OPO-1).

Nowe formularze uwzględniają zmiany, które zostały przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie zawierającej przepisy wprowadzające tę ustawę. Przepisy te wchodzą w życie 1 marca 2017 r. Polegają one m.in. na powołaniu Służby Celno-Skarbowej, której zadaniem jest przejęcie zadań służby celnej i organów kontroli skarbowej. W związku z tym w formularzu PPO-1 w treści oświadczenia zostały wykreślone odniesienia do organów kontroli skarbowej.

Ponadto pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu od 1 marca zgłaszane będzie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie jak do tej pory do Ministra Finansów. Zmienia się bowiem treść art. 138d § 3 Ordynacji Podatkowej. Z uwagi na to w nowych wzorach formularzy PPO-1 oraz OPO-1 zamiast Ministra Finansów wskazano Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

PIT

Powiązane artykuły