Za oddanie przez ozdrowieńca osocza należą się ulgi podatkowe

Za oddanie przez ozdrowieńca osocza należą się ulgi podatkowe

Obecna sytuacja spowodowana COVID-19 powoduje zwiększenie zapotrzebowania na osocze. Lekarze oraz rząd zachęcają do jego oddawania osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem. Osoby, które się na to zdecydują maja być w pewien sposób wynagrodzone – będą mogli skorzystać z ulgi podatkowej PIT. Jak zaznacza Ministerstwo Finansów: „ozdrowieńcy, którzy oddają osocze, by ratować innych chorych na COVID-19, mają prawo do ulgi podatkowej. Wysokość wydatków na cele krwiodawstwa ustala się na podstawie zaświadczenia jednostki organizacyjnej wykonującej pobieranie krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę. Oznacza to, że ozdrowieńcy są…

Więcej...

Nowe branże w tarczy 6.0

Nowe branże w tarczy 6.0

Ze zwolnienia ze składek ZUS, postojowego, 5 tys. zł dotacji i 2 tys. zł dopłaty do pensji pracowników przez trzy miesiące będą mogli niedługo skorzystać przedsiebiorcy dotknięci negatywnymi skutkami COVID-19. Tarcza 6.0 początkowo miała dotyczyć głównie branży turystycznej, ale Sejm postawił rozszerzyć pomoc równiez dla innych tarcz. Początkowo z tarcz 6.0 miała skorzystać grupa 25 podmiotów wg PKD. Jednak zgodnie z decyzją posłów powiększono tę grupę do 30 podmiotów. O pomoc będą mogli ubiefać się przedsiębiocy z kodami: 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów), 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie…

Więcej...

Wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności

Wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności

Oczekując na pomoc za tarczy 6.0, przedsiębiorcy mogą również złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Możliwe jest to również dla przedsiębiorców, którzy nadal do tej pory nie skorzystali z pomocy uruchomionej wiosną. Przypominając, wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności może złożyć przedsiębiorca, który: nie zatrudnia żadnych pracowników, wykaże spadek obrotów o min. 30% (spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrane miesiące powinny przypadać w…

Więcej...

Pomoc z tarczy 6.0 w postaci bezzwrotnej dotacji o wysokości 5000 zł nie dla wszystkich

Pomoc z tarczy 6.0 w postaci bezzwrotnej dotacji o wysokości 5000 zł nie dla wszystkich

Nie wszyscy przedsiębiorcy będą mieli prawo skorzystać z bezzwrotnej pomocy z tarczy 6.0. O kwocie 5000 zł mogą zapomnieć przedsiębiorcy, którzy założyli działalność w 2020 roku. Takie firmy nie spełniają podstawowego wymogu – nie mogą porównać swoich przychodów do roku 2019. Spadek przychodów w wysokości 40% jest kluczowym warunkiem do otrzymania bezzwrotnej dotacji w wysokości 5000 zł. Jakie wymogi muszą spełniać przedsiębiorcy, by uzyskać pomoc z tarczy 6.0? Uzyskanie 40% spadku przychodów w październiku lub listopadzie 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – a więc października lub…

Więcej...

Wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Wniosek o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Poza bezzwrotnej pożyczki i świadczenia postojowego w ramach tarczy 6.0, przedsiębiorcy mogą również wnioskować o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z racji, że pomoc wynikająca z tarczy 6.0 nie ma być udzielana w taki sposób jak wiosną, przedsiębiorcy muszą jeszcze trochę poczekać na wsparcie. Wniosek o dofinansowanie kosztów działalności mogą składać przesiębiorcy, którzy: nie zatrudniają żadnych pracowników, wykażą spadek obrotów o min. 30% (spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku…

Więcej...

Przedsiębiorco – odzyskasz VAT, nawet jeżeli dłużnik upada lub się likwiduje

Przedsiębiorco – odzyskasz VAT, nawet jeżeli dłużnik upada lub się likwiduje

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 września 2020 roku wydał postanowienie o możliwości dokonania korekty ulgi za złe długi. Korekta ma być możliwa do dokonania w przypadku, gdy odbiorca dostarczonego towaru lub wyświadczenia usługi znajduje się w upadłości lub likwidacji. Według art. 89 ustawy VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w żadnej formie w ciągu 90…

Więcej...

Inwestowanie w złoto coraz bardziej opłacalne

Inwestowanie w złoto coraz bardziej opłacalne

Złoto osiąga rekordowe stawki. W ostatnim czasie inwestowanie w złoto stało się bardzo popularne wśród Polaków. Jest to spowodowane głównie obecną sytuacją epidemiologiczną. W dobie pandemii koronawirusa i kryzysu złoto stało się dla większości przedsiębiorców i prywatnych inwestorów dobrym sposobem na oszczędzanie i inwestowanie. W tej chwili sprzyjają temu również niskie stopy procentowe w bankach oraz niepewna sytuacja na giełdzie. Prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC wypowiada się: “Jest takie powiedzenie, iż na złocie się nie straci. Co jest prawdą pod warunkiem, że się je kupi po atrakcyjnej cenie. Wcale…

Więcej...

Objaśnienia dotyczące paragonów z NIP

Objaśnienia dotyczące paragonów z NIP

Od dłuższego czasu zagadnienia jak paragon z NIP czy faktura uproszczona przynoszą pewne problemy. Mianowicie chodzi o to czy paragon z NIP na małą kwotę (do 450 zł) powinno traktować się jako fakturę, czy fakturę uproszczoną. Wątpliwości pojawiają się również odnośnie tego czy do paragonu z NIP dodatkowo wystawiać fakturę. Resort finansów wydał objaśnienia, które mają pomóc pozbyć się wątpliwości. Ministerstwo Finansów zaznacza: “W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną, nie wystawia się…

Więcej...

INTRASTAT obowiązujące na 2021 rok

INTRASTAT obowiązujące na 2021 rok

Dowiedz się, czy progi statystyczne INTRASTAT zmienią się na nowy 2021 rok – nowe rozporządzenie określające progi dla przywozu i wywozu. 25 września 2020 roku Prezes Rady Ministrów podpisał projekt Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok, na podstawie którego ustala się progi statystyczne INTRASTAT. Choć wymiana między państwami UE nie jest obciążona cłem i szczególnymi obowiązkami, zdarza się, że przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowe nabycie lub dostawę zobowiązany będzie do wykazania ich w systemie INTRASTAT. INTRASTAT to system statystyczny, w którym zbierane są informacje odnośnie transakcji…

Więcej...

Ministerstwo Finansów rekomenduje o kontakty elektroniczne z KAS

Ministerstwo Finansów rekomenduje o kontakty elektroniczne z KAS

Resort finansów zachęca społeczeństwo o korzystanie z form elektronicznych kontaktu i rozliczeń z jednostkami Krajowej Administracji Publicznej, a to wszystko w związku z rosnącą ilością zachorowań na COVID –19. W sytuacjach, gdzie nie ma możliwości załatwienia danej sprawy drogą on-line, podatnicy będą mogli skorzystać z usług stacjonarnie w urzędach skarbowych. MF przypomina, że na stronie podatki.gov.pl znajduj się takie usługi jak e-Deklaracje i Twój e-PIT, które umożliwiają rozliczyć podatki drogą internetową, bez konieczności wychodzenia z domu. Z kolei na stronie biznes.gov.pl opisane są wszystkie elektroniczne usługi świadczone przez US, jak…

Więcej...