Pierwszy Urząd Skarbowy Tarnów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Urząd Skarbowy
ul. Lwowska 72-96a
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia I US Tarnów:

Poniedziałek 7:15 – 18:00
Wtorek 7:15 – 15:15
Środa 7:15 – 15:15
Czwartek 7:15 – 15:15
Piątek 7:15 – 15:15

Numer telefonu do Urzędu Skarbowego

tel. 14 630-23-00
fax. 14 630-23-10

Pierwszy Urząd Skarbowy Tarnów
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie (fot. Google)

e-mail

us1223@mp.mofnet.gov.pl

Strona www Urzędu:

http://www.malopolskie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-tarnowie

Numery Kont

CIT – 19 1010 1270 0024 5322 2100 0000
VAT – 66 1010 1270 0024 5322 2200 0000
PIT – 16 1010 1270 0024 5322 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych**
10 1010 1270 0024 5322 2700 0000

Karta podatkowa, PCC, podatek od spadków i darowizn
65 1010 0055 0201 2230 0007 0000

Dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej
04 1010 1270 0024 5322 3100 0000

* Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany na formularzach: PIT-23, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PIT-7,PIT-8AR, PIT-STD.

** Pozostałe dochody z tytułów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych dotyczą:
– podatku od czynności cywilnoprawnych rozliczanego na formularzach PCC-2 i PCC-3,
– podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej,
– podatku od spadków i darowizn rozliczanego na formularzach SD-2.

Zasięg terytorialny:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie obsługuje mieszkańców północnej części miasta ograniczonej ulicami: Klikowską, Krasińskiego, pl. Kościuszki, ul. G. Narutowicza, Konarskiego, Gumniska, Braci Saków. Ponadto PUS Tarnów obsługuje mieszkańców gmin Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Radłów, Wierzchosławice, Wojnicz i Zakliczyn.

Mapa dojazdu:


Wyświetl większą mapę

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie?

Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w I US Tarnów to obowiązek osoby fizycznej, która rozpoczyna działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wraz ze składanym drukiem VAT-R należy złożyć poświadczoną kopię uiszczenia opłaty w wysokości 170,00 PLN, która powinna zostać dokonana we właściwym urzędzie miasta.

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie podatnik powinien dokonać zgłoszenia, jeśli to ten urząd jest dla niego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług. Właściwość miejscowa jest zależna od miejsca prowadzenia działalności oraz adresu zamieszkania podatnika. I tak, jeżeli podatnik ma jedno miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to właściwy jest urząd ze względu na ten adres. Natomiast, jeżeli podatnik ma chociaż dwa miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie co najmniej dwóch różnych urzędów, to wtedy właściwym jest urząd ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Istotne jest, aby w tarnowskiej skarbówce dokonać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem dokonania pierwszej czynności, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a najpóźniej w tym samym dniu. Co więcej, zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie miesiąca od dnia dokonania wpisu.

PIT

Powiązane artykuły