Rząd wprowadził zerowy PIT dla młodych

Rząd na posiedzeniu, które odbyło się 25 czerwca br. przyjął ustawę, która przewiduje aby wynagrodzenia dla młodych ludzi uzyskujących przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego z umów zlecenia oraz umów o dzieło mogły korzystać ze zwolnienia od PIT. Dotyczy to osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Zmiany wejdą w życie od sierpnia 2019 r.

Zwolnienie nie będzie miało charakteru obligatoryjnego. To podatnik będzie decydował czy chce z niego skorzystać czy też nie.

Zwolnienie będzie przysługiwało do określonej wysokości uzyskanych przychodów.

Będzie to kwota 85.528 zł, zaś w tym roku z racji tego, że ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 sierpnia br. kwota ta wynosić będzie 35.636,67 zł.

Nadwyżka powyżej tych kwot będzie podlegała opodatkowaniu PIT na tych samych zasadach, które obowiązują co pozostałych podatników uzyskujących przychody z tych źródeł. Zwolnienie będzie miało zastosowanie w tym roku do przychodów uzyskanych od początku sierpnia br. Natomiast przychody uzyskane od stycznia do końca lipca będą opodatkowane na dotychczasowych zasadach.

polski złoty

Zwolnienie z PIT

Rada eksperta

Aby móc skorzystać z przewidzianego rozwiązania pracodawcy mogą umówić się z pracownikami na przesunięcie wypłaty wynagrodzenia po 1 sierpnia br. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić na wydatkach w firmie. Tak samo można postąpić w sytuacji, gdy wynagrodzenie jest wypłacane przed ukończeniem przez pracownika 26 roku życia. Pracodawca może zdecydować się na wypłatę np. trzech pensji z góry, dzięki czemu nie będzie trzeba od nich pobierać zaliczki na PIT.

Podatnicy, którzy skorzystają ze zwolnienia nie będą mogli zastosować zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, które jakie przysługuje twórcom z praw autorskich oraz artystom wykonawcom z praw pokrewnych.

PRZYKŁAD 1

Pracownik korzysta ze zwolnienia od PIT, w okresie od początku sierpnia do końca października 2019 r. osiągnie przychód w wysokości 35.000 zł. Natomiast w październiku dostanie wynagrodzenie za stworzenie dzieła i przeniesienie praw autorskich do niego w wysokości 10.000 zł. W tej sytuacji nie będzie można zastosować zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Przychód zwolniony wyniesienie 35.636,67 zł, zaś przychód opodatkowany 9.363,33 zł. Gdyby podatnik nie korzystał ze zwolnienia, to można byłoby zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 5.000 zł.

Zwolnienie od PIT będzie stosowane przy wypłacenie wynagrodzenia przez pracodawcę. Nie zastosuje on go wtedy, gdy pracownik złoży mu oświadczenie o niezastosowaniu zwolnienia. Tak będzie od początku przyszłego roku. Natomiast w tym roku będzie na odwrót, to znaczy pracodawca nie będzie pobierał zaliczek na PIT, jeśli pracownik złoży mu oświadczenie, że jego wynagrodzenie będzie zwolnione od PIT. Zaliczek nie będzie trzeba pobierać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

PRZYKŁAD 2

Pracownik złoży oświadczenie pracodawcy o korzystaniu ze zwolnienia w sierpniu 2019 r. Od wynagrodzenia wypłaconego w sierpniu będzie trzeba pobrać zaliczkę na PIT bez względu na to, czy oświadczenie zostanie złożone przed wypłatą. Ale już we wrześniu zaliczka na PIT nie będzie pobierana.

PIT-11

Zastosowanie zwolnienia od PIT nie będzie zwalniało od sporządzenia informacji PIT-11. Zarówno w sytuacji, gdy pracownik będzie korzystał ze zwolnienia czy też nie, pracodawca będzie miał obowiązek jego sporządzenia.

Więcej informacji na temat rozliczeń w zakresie PIT znajdziesz w Portalu FK – https://www.portalfk.pl/pit-153

Jakub Rychlik
doradca podatkowy,
ekspert Portal FK

PIT

Powiązane artykuły