Już niedługo sprawdzisz wiarygodność swojego kontrahenta

Jest już gotowy projekt utworzenia ogólnodostępnego rejestru firm, które posiadają zaległości podatkowe. Za kilka tygodni dokument trafi pod obrady rządu, natomiast planowaną datę uruchomienia usługi ustalono na 2018 rok.

email-824310_640

Każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzić m.in. czy jego kontrahent nie zalega z podatkami. Będzie można w ten sposób dowiedzieć się czegoś o firmie, natomiast by sprawdzić osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, trzeba będzie uzyskać najpierw ich zgodę.

By móc w ogóle przeglądać rejestr, projekt przewiduje konieczność posiadania konta na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Ma to zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych, zgromadzonych w systemie.

W rejestrze będą widniały jednak tylko podmioty gospodarcze, u których prawomocnie zostały stwierdzone zaległości podatkowe na kwotę 5000 zł i większą. Od 1 stycznia 2018 roku, system miałby być gotowy do działania, a dane w nim wprowadzone, zawierałyby tylko zaległości wobec Skarbu Państwa. Zaległości wobec samorządów, zostałyby wpisane do rejestru później.

Ministrowie liczą, że poza zwiększeniem bezpieczeństwa transakcji w obrocie gospodarczym, rejestr przyczyni się także do zmniejszenia zaległości podatkowych wśród przedsiębiorców. Sama świadomość możliwości figurowania w takim systemie, ma działać na firmy prewencyjnie, by terminowo spłacały zobowiązania.

PIT

Powiązane artykuły