Od stycznia 2016 mandaty rozlicza I US w Opolu

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia spraw mandatowych. Do tej pory zajmowały się tym właściwe urzędy wojewódzkie, jednak teraz kompetencje te przejął od wojewodów Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu.

mandat

Istotne jest to, że opolska skarbówka zajmuje się mandatami karnymi kredytowanymi lub zaocznymi wystawionymi od 1 stycznia 2016 roku i to płatności za mandaty wystawione po tej dacie należy dokonywać na nowy numer rachunku bankowego. Sprawy związane z mandatami wystawionymi do 31 grudnia 2015 roku można jeszcze załatwiać we właściwych urzędach wojewódzkich.

Nie tylko wykroczenia drogowe

Na nowe konto należy regulować mandaty karne, które są nakładane nie tylko przez policję, ale także przez straż pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, nadleśnictwa, urzędy miar, żandarmerię wojskową, inspektoraty nadzoru budowlanego orz inspekcje i inspektoraty weterynarii.

Powyższych płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Tadeusza Rejtana 3b, 45-331 Opole, numer: 47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które są przekazywane osobom ukaranym mandatem.

Zmiana ta nie objęła płatności za mandaty nakładane przez urzędy skarbowe, straże miejskie i gminne. Te mandaty należy regulować na dotychczasowych zasadach.

Jak można opłacić mandat?

W przypadku uiszczania mandatu na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w oddziale banku, na poczcie lub samodzielnie, przy wykorzystaniu systemu bankowości online, należy w polu „symbol formularza lub płatności” wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY, zaś w polu „identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności)” należy wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego (rubryki te są dostępne na formularzu wpłaty gotówkowej polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego).

Warto też pamiętać, że przelew można zrealizować na stronie internetowej banku, po zalogowaniu się na swoje konto, w zakładce zatytułowanej np. „przelew podatkowy” czy „przelew US”. W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego, należy wpisać SWIFT (BIC): NBPL PLPW, IBAN: PL.

Więcej pracy dla urzędników w Opolu

Wskazane zmiany w przepisach sprawiły, że Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął również kompetencje wojewodów dotyczące mandatów karnych, a związane z prowadzeniem ewidencji tych należności, windykacją, a także udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań (odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umarzanie zaległości).

Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzeczniczka prasowa Izby Skarbowej w Opolu w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej wyjaśniła, że obsługa spraw realizowana jest przede wszystkim za pomocą systemu informatycznego. Wskazała także, że jeśli ukarany mandatem będzie uchylał się od płacenia, egzekucją zajmie się urząd skarbowy właściwy dla ukaranego. Z wnioskiem o rozłożenie na raty nie trzeba będzie natomiast jechać do Opola, jednak wszelkie wnioski tego typu powinny być kierowane do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, gdyż od 1 stycznia br. to ten urząd jest jedynym wierzycielem tych należności – podkreśliła rzeczniczka.

Wątpliwości może obecnie budzić fakt, że dochód z mandatów nie trafia do właściwego województwa, ale jest przekazywany do Opola. Należy tu wyjaśnić, że należności z mandatów to dochód budżetu państwa, a nie dochód własny województwa. Zadanie urzędów wojewódzkich, a obecnie Pierwszego Urzędy Skarbowego w Opolu to jedynie wykonywanie zadań związanych z obsługą mandatów karnych.


Pierwszy Urząd Skarbowy jako właściwy do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych mandatem karnym został wskazany Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2015, poz. 1977).

Nowy numer rachunku bankowego do uiszczania opłat za mandaty karne został zaś podany Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. (Dziennik Urz. MF 2015, poz. 90).

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, wprowadzenie tych zmian, w postaci wyznaczenia jednego urzędu skarbowego jako odpowiedzialnego za pobór grzywien nałożonych mandatem karnym, ma umożliwić nie tylko właściwy ich pobór w jednolity sposób, ale także pozwolić na przyspieszenie kontaktu z ukaranymi, zmniejszenie kosztów obsługi, poprawienie skuteczności oraz efektywności działań, co ma przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu.

Tekst przygotowała: Anna Woś

PIT

Powiązane artykuły