Wrocławski Urząd Skarbowy pomagał w Galerii Dominikańskiej

Jak powszechnie wiadomo podczas drugiego weekendu marca tj. 13-15, w godzinach 12-18 w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu można było skorzystać z pomocy pracowników administracji skarbowej.

W tym celu w ceterum handlowym zostały utworzone specjalne stanowiska na których można było spotkać ekspertów z wrocławskiego Urzędu Skarbowego. Eksperci pomagali petentom min. w składaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną, udzielali informacji na temat przysługujących ulg podatkowych, objaśniali jak z nich skorzystać oraz jakie w tym celu należy skompletować dokumenty.

Każdy podatnik, który złożył swoją deklarację podatkową w postaci e-deklaracji otrzymywał UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru będące dokumentem złożenia PIT-u w urzędzie.

Akcja Szybki PIT cieszyłam się ogromnym zainteresowaniem w całym województwie dolnośląskim. Wiele wskazuje na to, że inicjatywa Ministerstwa Finansów zostanie powtórzą w przyszłym roku. Wielu podatników nadal ma problem z poprawnym wypełnieniem wniosku, akcje takie jak ta maja zachęcić podatników do rozliczania się elektronicznie, ponieważ system wspomaga podatnika w wypełnianiu deklaracji tak jak tylko jet to możliwe. Podczas wypełniania e-deklaracji petent nie tylko prowadzony jest etapowe przez formularz podatkowy lecz również system sam za niego wylicza wartość podatku po wprowadzeniu kwot dochodu oraz obniżeń w postaci ulg podatkowych.

PIT

Powiązane artykuły