Wzrost podatku do nieruchomości w Opolu. Poznaj nowe stawki

Podczas październikowego spotkania radnych miasta na sesji w Opolu pojawił się projekt podnoszący podatek od nieruchomości w mieście. Powodem podwyższenia podatku ma być obecna sytuacja spowodowana negatywnymi skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa. Ma to pomóc miastu utrzymać płynność finansową.

audyt

Poprzednia podwyżka miała miejsce na początku 2020 roku i była spowodowana czynnikami makroekonomicznymi, jak negatywny wpływ inflacji na dochody budżetowe miasta oraz wprowadzenie przez rząd ograniczenia w pozyskiwaniu dochodów przez samorządy. Podwyżka ta była pierwszą podwyżką podatku od nieruchomości od 5 lat. Ponowne podwyższenie podatku uzasadniane jest możliwością realizacji zaplanowanych działań na 2021 rok.

Nie wszystkie stawki ulegną podwyższeniu, ale w przypadku niektórych przewiduje się wzrost o blisko o 4% w porównaniu do tych obowiązujących. Wykaz zaproponowanych stawek przez ratusz:

  • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,96 zł za metr kw. (poprzednio 0,93 zł);
  • Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,57 zł za 1 ha powierzchni (poprzednio 4,40 zł);
  • Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,38 zł za metr kw. (poprzednio 0,37 zł);
  • Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,12 zł za metr kw. (poprzednio 3 zł);
  • Budynki lub ich części mieszkalne – 0,82 zł za metr kw. powierzchni użytkowej (poprzednio 0,79 zł);
  • Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 24,42 zł za metr kw. pow. użytkowej (poprzednio 23,50 zł);
  • Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,43 zł za metr kw. pow. użytkowej (poprzednio 11 zł);
  • Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,98 zł za metr kw. pow. użytkowej (poprzednio 4,80 zł);
  • Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 8,10 zł za metr kw. pow. użytkowej w „starym” Opolu i 5,74 zł za metr kw. pow. użytkowej w „nowym” Opolu (poprzednio 7,80 zł w „starym” Opolu i 4,74 zł w „nowym” Opolu);
  • Budowle – 2 proc. ich wartości.

PIT

Powiązane artykuły